Brändimarkkinointi

Tunnettuus. Erottautuminen. Brändimielikuva.

Vahva brändi tuo yritykselle pitkäaikaista kilpailuetua. 

Mitä brändimarkkinointi on?

Irrallisten kampanjoiden aika on ohi. Nykyaikainen brändimarkkinointi muokkaa pitkäjänteisesti strategiassa määriteltyyn kohderyhmään kuuluvien ihmisten mielikuvia.

Perinteinen käsitys brändistä on ollut markkinoinnin, konsulttien ja mainostoimistojen luomus, jossa pääosassa ovat silmiä hivelevät värit, kuvat ja logot.

B2B-brändin rakentamisen pääfokuksen tulisi kuitenkin olla brändistrategiassa, joka konkretisoituu päivittäisessä tekemisessä sisältöstrategiaksi. Näin voimme huomioida kaikki asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteet.

Brändimarkkinointi on yritykselle strateginen tapa varmistaa pitkän aikavälin kilpailuetu. Se täydentää erinomaisesti taktisempaa, liidien generointiin keskittyvää inbound-markkinointia

brändimarkkinointi

Brändimarkkinointi keskittyy kysynnän ja kilpailuedun luomiseen pidemmällä tähtäimellä kuin liidien generointi (inbound).

 

LUE BLOGISTA BRÄNDIMARKKINOINNISTA

Missä tilanteissa tarvitaan brändimarkkinointia?

Muutokset liiketoimintastrategiassa

Yrityksen suuret strategiset muutokset vaativat mielikuvien muokkaamista tai päivittämistä.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yrityskauppa, jonkin liiketoimintayksikön myyminen, kansainvälistyminen tai radikaali kohderyhmän muuttaminen (esim. laajentaminen kuluttajabisneksestä yritysliiketoimintaan tai PK-yrityksistä enterprise-yrityksiin).

Mielikuva-/tunnettuusongelma

Yritys puhuttelee toistuvasti strategian kannalta vääränlaista kohderyhmää: liian pieniä/suuria yrityksiä, tai väärältä toimialalta/alueelta.

Tunnettuusongelma voi tarkoittaa myös sitä, että yritys tunnetaan vain yhdestä tuotteesta tai palvelusta, vaikka tarjolla olisi muutakin. Joskus yritystä yksinkertaisesti ei tunneta lainkaan.

Mielikuvaongelmiin lukeutuvat myös brändiin liitettävät epäedulliset mielikuvat, kuten kallis tai vaikeakäyttöinen tuote, byrokraattiset toimintamallit tai epäeettiset tuotantoprosessit.

Erottautumisongelma

Erittäin kilpaillulla toimialalla kilpailijoista erottautuminen on vaikeaa.

Yritysten samankaltaisuus saattaa johtua esimerkiksi vakiintuneista toimintatavoista tai alan voimakkaasta regulaatiosta. Tyypillisesti kaikkien yritysten viestit koostuvat "markkinoiden yleisesti hyväksytyistä" totuuksista, jolloin ne alkavat ostajan silmissä muistuttaa toisiaan.

Erottautuminen on kuitenkin yritykselle elintärkeää - jos asiakas ei muuten osaa tehdä eroa yrityksesi ja sen kilpailijoiden välillä, hinta ratkaisee.

Pyydä asiantuntijan arvio brändisi tilasta

Onko brändistrategiasi kunnossa? Tiedätkö, mitä osa-alueita kannattaisi kehittää?

Teemme pyynnöstäsi maksuttoman analyysin brändisi tämänhetkisestä tilasta.  

TILAA BRÄNDIANALYYSI
Ajan myötä suurin osa tuotteista ja palveluista vanhenee tai käy tarpeettomaksi. Tällöin ainoa aikaa kestävä asia on brändi - siksi siihen kannattaa investoida.

Brändimarkkinoinnin palvelut

Haaste: Muutokset liiketoimintastrategiassa

Ratkaisu:

 • Brändistrategian luominen/uudelleenmäärittely
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Jotta voimme todentaa onnistumisen, aloitamme työn ottamalla selvää lähtötilanteesta vakiomuotoisella bränditutkimuksella. Löydösten pohjalta määritellään yrityksen erottautumistekijät, brändipersoona, identiteetti sekä arvolupaus.

Brändistrategia vastaa kysymyksiin miksi ja mitä. Arkipäivän puheeksi ja teoiksi brändistrategia konkretisoituu sisältöstrategian avulla. Sisältöstrategiassa määritellään tarkemmin mm. minkälaisilla käytännön toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Haaste: Mielikuva-/tunnettuusongelma

Ratkaisu:

 • Mielikuva-/tunnetuusongelman laajuuden kartoittaminen
 • Brändistrategian tarkentaminen edellisen perusteella
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Tulosten todentamisen mahdollistamiseksi aloitamme työn ottamalla selvää mielikuvaongelman laajuudesta vakiomuotoisella bränditutkimuksella. Tutkimuksessa keskitytään spontaanien brändimielikuvien sekä yrityksen Top of Mind-prosentin mittaamiseen.

Löydösten perusteella määritellään tavoitteet sekä seurattavat indikaattorit. Sisältöstrategia suunnitellaan vastaamaan näihin tavoitteisiin.

Haaste: Erottautumisongelma

Ratkaisu:

 • Erottautumistekijöiden määrittely (tutkimus+workshop)
 • Brändistrategian tarkentaminen erottautumistekijöiden perusteella
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Teemme tutkimuksen, jolla löydetään keskeiset, asiakkaalle arvoa tuottavat erottautumistekijät. Niiden perusteella uudelleenmääritellään yrityksen ydinviestit sekä arvolupaus. 

Erottautumistekijöiden ympärille rakennetaan myös sisältöstrategia sekä sen mukainen jatkuvan sisältömarkkinoinnin malli.


Yllä olevat modulit voidaan ostaa yhdessä tai erikseen.
Katso tarvittaessa myös konsultoinnin palvelut.

Kiinnostuitko?