Brändimarkkinointi 🔥🚀

Tunnettuus. Erottautuminen. Brändimielikuva.

Brändimarkkinointi on systemaattista kasvun esteiden poistamista, joka varmistaa että yritys on kilpailukykyinen myös ylihuomenna.

Miksi brändimarkkinointia?

Irrallisten kampanjoiden aika on ohi. Nykyaikainen b2b-brändimarkkinointi muokkaa pitkäjänteisesti strategiassa määriteltyyn kohderyhmään kuuluvien ihmisten mielikuvia.

Perinteinen käsitys brändistä on ollut markkinoinnin, konsulttien ja mainostoimistojen luomus, jossa pääosassa ovat silmiä hivelevät värit, kuvat ja logot.

B2B-brändin rakentamisen pääfokuksen tulisi kuitenkin olla brändistrategiassa, joka konkretisoituu päivittäisessä tekemisessä sisältöstrategiaksi. Näin voimme huomioida kaikki asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteet.

MITÄ BRÄNDIMARKKINOINTI ON?

Brändimarkkinointi on yritykselle strateginen tapa varmistaa pitkän aikavälin kilpailuetu. Se täydentää erinomaisesti taktisempaa, liidien generointiin keskittyvää inbound-markkinointia

brändimarkkinointi

Brändimarkkinointi keskittyy kysynnän ja kilpailuedun luomiseen pidemmällä tähtäimellä kuin liidien generointi (inbound).

 

LUE NÄKEMYKSIÄMME BRÄNDIMARKKINOINNISTA

Milloin brändimarkkinointi on ratkaisu? 👩‍🎓

Muutokset liiketoimintastrategiassa

Yrityksen strategiset muutokset nostavat usein esille tarpeen mielikuvien muokkaamiselle tai päivittämiselle. Tällaiseen tilanteeseen voi johtaa esimerkiksi yrityskauppa tai kansainvälistymispäätös.

Mielikuva-/tunnettuusongelma

Tunnettuusongelma voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys tunnetaan vain yhdestä tuotteesta tai palvelusta tai joskus yritystä ei yksinkertaisesti tunneta yhtään mistään. Mielikuvaongelmiin lukeutuvat myös brändiin liitettävät epäedulliset mielleyhtymät.

Erottautumisongelma

Kilpailijoista erottautuminen voi olla vaikeaa varsinkin erittäin kilpailluilla toimialoilla. Erottautuminen on kuitenkin elintärkeää: jos asiakas ei huomaa mitä eroa alan yrityksillä on, päädytään ennen pitkää kilpailemaan hinnalla.

LUE MYÖS NÄMÄ:

Mitä b2b-brändimarkkinointi on?
Miten brändi vaikuttaa liikevaihtoon?
Miten brändimarkkinoinnin tuloksia mitataan?

Brändi B2B-liiketoiminnassa -webinaarisarja 🔥

Aloitimme keväällä 2019 webinaarisarjan, joka jatkuu koko vuoden 2019 loppuun saakka. Webinaareja ilmestyy kerran kuukaudessa, ja yhdellä ilmoittautumisella pääsee mukaan niistä jokaiseen. Aiheet vaihtelevat aina brändin muodostumisen elementeistä erottautumistekijöihin sekä vahvan brändin liiketoimintahyötyihin.

Tervetuloa mukaan!

Tutustu brändi B2B-liiketoiminnassa -webinaarisarjaamme!
Ajan myötä suurin osa tuotteista ja palveluista vanhenee tai käy tarpeettomaksi. Tällöin ainoa aikaa kestävä asia on brändi - siksi siihen kannattaa investoida.

Brändimarkkinoinnin palvelut 🚀

Haaste: Muutokset liiketoimintastrategiassa

Ratkaisu:

 • Brändistrategian luominen/uudelleenmäärittely
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Jotta voimme todentaa onnistumisen, aloitamme työn ottamalla selvää lähtötilanteesta vakiomuotoisella bränditutkimuksella. Löydösten pohjalta määritellään yrityksen erottautumistekijät, brändipersoona, identiteetti sekä arvolupaus.

Brändistrategia vastaa kysymyksiin miksi ja mitä. Arkipäivän puheeksi ja teoiksi brändistrategia konkretisoituu sisältöstrategian avulla. Sisältöstrategiassa määritellään tarkemmin mm. minkälaisilla käytännön toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Haaste: Mielikuva-/tunnettuusongelma

Ratkaisu:

 • Mielikuva-/tunnetuusongelman laajuuden kartoittaminen
 • Brändistrategian tarkentaminen edellisen perusteella
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Tulosten todentamisen mahdollistamiseksi aloitamme työn ottamalla selvää mielikuvaongelman laajuudesta vakiomuotoisella bränditutkimuksella. Tutkimuksessa keskitytään spontaanien brändimielikuvien sekä yrityksen Top of Mind-prosentin mittaamiseen.

Löydösten perusteella määritellään tavoitteet sekä seurattavat indikaattorit. Sisältöstrategia suunnitellaan vastaamaan näihin tavoitteisiin.

Haaste: Erottautumisongelma

Ratkaisu:

 • Erottautumistekijöiden määrittely (tutkimus+workshop)
 • Brändistrategian tarkentaminen erottautumistekijöiden perusteella
 • Brändistrategian mukaisen sisältöstrategian luominen
 • Sisältöstrategiaan pohjautuva jatkuva sisällöntuotanto

Teemme tutkimuksen, jolla löydetään keskeiset, asiakkaalle arvoa tuottavat erottautumistekijät. Niiden perusteella uudelleenmääritellään yrityksen ydinviestit sekä arvolupaus. 

Erottautumistekijöiden ympärille rakennetaan myös sisältöstrategia sekä sen mukainen jatkuvan sisältömarkkinoinnin malli.

LUE MYÖS ► Erottautuminen B2B-markkinassa — miksi ja miten?

MITÄ BRÄNDIMARKKINOINTI ON?

Kiinnostuitko? 🔥

→ Varaa 15min keskusteluaika!