Skip to content
AB2B_COLORED_IMAGES_workfile17-web
Palvelut

Markkinointi palveluna

Markkinointia, jota asiakkaidemme asiakkaat voivat rakastaa.

Hamina
ONEiO
Sevendos
Reaktor
Salesforce
Siili-2
Cloud2
Visma Enterprise
WithSecure
Payhawk
QT Group
QPR
Happy Signals
Growberry
Cubicasa
Toggl Plan
Virta
Strategyzer-2
Kemppi
Gapps
Heeros
Vapaus
HR Datahub
Shortcut
Howspace
Shared Contacts for Gmail
Calqulate
Mediamaisteri
RecRight
TalentAdore
Costa Commerce
Castellum

Mistä on cysymys?

Markkinointi palveluna on suosituin kaikista palveluistamme. Käytännössä se tarkoittaa, että (yleensä) 2-4 hengen tiimi työskentelee jatkuvalla mallilla joko osana omaa markkinointiimiäsi, tai kokonaan ulkoistettuna yksikkönä.

Tekeminen perustuu...

 • strategisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin (esim. uuden markkinan avaaminen, liikevaihdon tai bränditunnettuuden kasvattaminen), joita kohti mennään...
 • päivittäisten markkinointitoimenpiteiden avulla (esim. sisältömarkkinointi, maksettu mainonta tai markkinoinnin automaatio). 

Työtä ohjataan kuukauden sprinteissä, joka mahdollistaa yhteistyön jatkuvan kalibroinnin sekä systematisoi tulosten mittaamisen ja niiden peilaamisen pitkän aikavälin tavoitteisiin.

B-Otto

Brändi

X

Operatiivinen
markkinointi

=

Kasvu

Strategiasta johdettu brändin ydintarina auttaa pitämään markkinoinnin tekemisen johdonmukaisena: kenen kanssa (ICP), minkä puolesta (missio), mitä vastaan (antagonisti = kilpailu), miltä näyttää kun olemme valmiit (visio).

Brändi on kaiken tekemisen perusta ja kerroin:

 • Brändi luo auktoriteettia -> hyväkään SEO-ranking ei auta, jos puhuja ei ole uskottava haetussa aihepiirissä
 • Brändi = mielikuva. Myyntiongelma = useimmiten brändiongelma. Vääränlainen palvelu-, hinta- tai laatumielikuva vaikuttaa tuo esteitä ostopolulle.
 • Brändi on kerroin markkinoinnin taktiikoille ja tekemiselle. Uskomme, että parhaat tulokset saa panostamalla molempiin.
 • Vaikka loistaisit markkinoinnin päivittäisessä tekemisessä ja taktiikoissa, mutta yrityksellä ei ole brändiä (tai yritys tunnetaan vääristä asioista), osa potentiaalisesta kasvusta jää aina saavuttamatta.

Kuinka homma toimii?

Vaihe 1

Alkupiste

 • Jokainen yritys on erilainen. Siksi aloitamme aina liiketoiminnan ymmärtämisestä: strategiavaiheessa sukellamme dataan, jotta tunnemme tuotteesi ja nykytilasi, ja pidämme tiimisi kanssa työpajoja, jotta kuulemme teidän näkemyksenne.
  Juttelemme myös asiakkaillesi kuullaksemme heidän näkemyksensä, ymmärtääksemme ihanneasiakkaitasi ja löytääksemme suurimmat kasvun mahdollisuudet.
 • Lähestymme monia asioita positioinnin näkökulmasta, jotta varmistamme, että kilpailet oikealla areenalla: Mitä asiakkaasi tekisivät, jos yritystäsi ei olisi? Mikä tekee siitä ainutlaatuisen?
 • Tämän vaiheen lopputulos on ensimmäinen versio dokumentoidusta pelikirjasta. Se ohjaa yhteistyötämme jatkossa.
 • Yleensä seuraamme Pirate Funnel -mallia (eli AAARRR-myyntisuppiloa). Siinä tekeminen pilkotaan asiakaspolun eri vaiheisiin pullonkaulojen tunnistamiseksi ja toimenpiteiden tehon maksimoimiseksi. Harkitsemme toki muitakin malleja, jos ne sopivat paremmin tarpeisiisi.
2-2-Purple-Peach
Vaihe 2

Markkinointia sprinteissä

Sanomme aina olevamme yhtä tiimiä. Se ei ole vain sanahelinää vaan tapamme toimia. Uskomme, että aito yhteistyö ja täysi läpinäkyvyys markkinoijiemme ja tiimiesi välillä mahdollistaa luovan ja ennakkoluulottoman ajattelun.

 • Kuukausittaiset sprintit: Jokainen sprintti alkaa suunnittelusessiolla, jossa sovimme tulevan sprintin tehtävistä.
 • Viikottaiset scrumit: Maanantaisin pidämme 15 minuutin scrumin, jossa seurataan tehtävien edistymistä ja varmistetaan että kaikki tietävät mitä tällä viikolla on työn alla.
 • Viikottaiset raportit: Perjantaisin lähetämme raportin viikon aikana tehdystä työstä.
 • Kuukausittaiset retrot: Jokainen sprintti päättyy retroon, jossa istutaan yhdessä alas, analysoidaan tuloksia tavoitteisiin nähden sekä päätetään seuraavan sprintin fokusalueet.
B-2-Purple-Peach
 

”Strategiatyö kulki sujuvasti. Olin yllättynyt, kuinka nopeasti asiat edistyivät ja saimme strategiamateriaalit. Kaikki tapahtui parissa sprintissä ja oli nopeaa, kattavaa ja selkeää.”

Lotta Vänskä
Growth Lead, Vapaus

Lotta Vänskä

Ajatellaan yhdessä isommin

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Markkinoinnissa upeaa on monen muun asian ohella se, että keinovalikoima on laaja kuin taivas — hyödynnetään sitä!

Tässä esimerkkinäkymä siihen, miten erilaisten pullonkaulojen kimppuun voidaan käydä.

( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)_/

 

HAASTE: Verkkosivuilla on paljon liikennettä, mutta vain vähän yhteydenottoja

 • Perehdytään sivuston analytiikkaan ja tutkitaan, mistä sivustovierailjat tulevat, keitä he ovat, mitä he tekevät tai jättävät tekemättä.
 • Tutkitaan verkkosivuston rakennetta ja konversiopolkuja.
 • Käydään läpi konversiopisteet ja varmistetaan, että ne toimivat halutulla tavalla. Poistetaan tai parannetaan toimimattomia.
 • Varmistetaan, että sisältöä on olemassa kaikkiin asiakaspolun vaiheisiin, ja että konversiopisteitä on myös monen tasoisia.
 • Haastatellaan potentiaalisia asiakkaita ja loppukäyttäjiä, tehdään käyttäjätestausta ja kehitetään sivustoa havaintojen perusteella.

HAASTE: Hyviä yhteydenottoja tulee, mutta verkkosivujen liikenne on vähäistä

 • Varmistetaan, että sivustolla on tekniset edellytykset löytyä hakukoneista relevanteilla hakusanoilla.
 • Selvitetään, mistä vähäinen liikenne ja yhteydenotot tulevat.
 • Varmistetaan, että sivuille ohjataan liikennettä oikeista kanavista niin orgaanisesti kuin maksetun mainonnan avulla.
 • Avataan asiakaspolkua ja varmistetaan, että hakukoneoptimoitua ja yleisöä kiinnostavaa sisältöä on kaikkiin asiakaspolun vaiheisiin.
 • Tutkitaan tarkemmin (mikäli sisältöä on jo paljon) esimerkiksi blogien tai palvelusivujen analytiikkaa ja palataan asiakastutkimuksen tulosten (asiat joista potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita) ääreen.

HAASTE: Myyntikeissejä hävitään, koska asiakas ei ymmärrä palvelun tuomaa arvoa

 • Selvitetään asiakastutkimuksen avulla, mitä ongelmaa ideaaliasiakkaat palvelun avulla ratkovat, ja parannellaan/rakennetaan palvelukuvaukset mahdollisimman lähelle ongelmaa.
 • Varmistetaan, että kyseessä on ideaaliasiakas ja mikäli näin on, tuotetaan asiakkaan arvostamaa sisältöä ostopäätöksen loppupäähän.
 • Visualisoidaan asiakas- ja referenssisältöjä ja tehdään niistä kohdennetun mainonnan avulla helposti lähestyttäviä.

HAASTE: Tarjouspyyntöjä tulee hyvin inboundina, mutta ei yhtään ideaaliasiakkailta

 • Varmistetaan että nykyiset sisällöt, ilme ja tone of voice verkkosivuilla, markkinoinnissa ja viestinnässä kertovat selkeästi kenelle palvelu on suunnattu.
 • Tarkistetaan ja tuotetaan ideaaliasiakkaita puhuttelevia referenssisisältöjä sopivassa formaatissa.
 • Varmistetaan että verkkosivustolla näkyvät logot ovat samaistuttavia halutulle kohdeyleisölle.
 • Optimoidaan kampanjoita paremmin ideaaliasiakasryhmille ja eksperimentoidaan erilaisten viestikärkien avulla mikä resonoi, ja mikä ei.

HAASTE: Yrityksen tavoitepositio ei näy markkinoinnissa / markkinointi viestii vääriä asioita

Ratkaisu: Positioinnin kirkastaminen ja tsekkaus, että siihen liittyvät viestit kulkevat johdonmukaisesti läpi kaikkien asiakaskohtaamisten (sekä verkossa että f2f).

 • Kertooko arvolupaus kenelle palvelu on suunnattu?
 • Löytyykö referenssigalleriasta samaistuttavia esimerkkejä (eli pieniä tai keskisuuria yrityksiä)?
 • Löytyykö sivustolta sisältöä kohdeyleisön tarpeisiin?
 • Ratkaiseeko sisältö pienten ja keskisuurten asiakasyritysten ongelmia? Puhutaanko palveluista ja ratkaisuista asiakkaille tutuin sanankääntein ja ilman turhaa jargonia?
 • Kattaako sisältö asiakkaan polun kaikki tarpeelliset vaiheet?
 • Löytääkö kohdeyleisö sisällön?

HAASTE: uusi tarjooma, jolla ei vielä ole uskottavuutta tai tunnettuutta

Ratkaisu: uuden tarjoaman tuominen osaksi yrityksen olemassaolevaa tarinaa. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jossa pohjat on rakennettava kunnolla.

 • Tehdään (kärsivällisesti) sisältöjä, jotka nivovat uuden palvelun yrityksen kokonaistarinaan.
 • Panostetaan referenssitarinoihin sitä mukaa kun toteutuksia tulee.
 • Jos omaa uskottavuutta ei aluksi uudessa tarjoamassa ja pelikentässä ole, lainataan sitä muilta (esim. whitepaper tuotettuna yhdessä mahdollisimman uskottavan toimijan kanssa)
 • [Insert tähän myös “älä tee huonoja ratkaisuja” -tyyppiset neuvot] – eli muistetaan tarkistaa myös ns. itsestäänselvyydet. Ovathan uusien palveluiden palvelusivut optimoitu ja palvelulupaukset kunnossa? Onhan uudet palvelut esitelty yrityksen olemassaoleville, tyytyväisille asiakkaille? Ja niin edespäin.

HAASTE: yrityksen kasvun este on sen heikko tunnettuus.

Ratkaisu: Tunnettuuden ja top of mind- aseman rakentaminen kohderyhmässä, erottuvuustekijöitä ja tyytyväisten asiakkaiden sanomisia hyödyntäen.

 • Jos kategoria on olemassa, selvitetään mistä näitä palveluita spontaanisti etsitään ja haetaan = miltä kilpailukenttä näyttää ja missä olisi syytä olla läsnä
 • Todennäköisesti inbound ei yksin riitä: rakennetaan läsnäoloa ihanneasiakkaiden silmissä paitsi sisällöin, myös aktiivisesti mainonnalla ja ammattilaisyhteisöissä
 • Ohjataan sisältöihin, joissa palvelun erottuvuustekijät nousevat esiin
 • Huolehditaan siitä, että brändi rakentuu oikean yleisön mielessä myös silloin, kun palvelun tarve ei vielä ole akuutti = jatkuva läsnäolo ja luottamuksen herättäminen

HAASTE: Asiakkaat vaihtavat toiseen palveluntarjoajaan

 • Katsotaan mitä asiakastyytyväisyyskyselyt tai esimerkiksi NPS-tutkimukset kertovat asiakastyytyväisyydestä.
 • Palataan ideaaliasiakkaan määritelmän äärelle ja selvitetään asiakastutkimuksen avulla, mitä ongelmaa ideaaliasiakkaat palvelun avulla ratkovat - ja onko meillä edes oikea ihanneasiakas tähtäimessä!
 • Käydään läpi sisältöstrategiaa ja selvitetään miten nykyisiä asiakkaita palvellaan ja sitoutetaan nykyisten sisältöjen avulla.
 • Tehdään bränditutkimus ja pyritään kehittämään brändimielikuvaa oikeaan suuntaan, jotta jatkossa sisään tulevat asiakkaat olisivat enemmän ideaaliasiakasprofiilin mukaisia.
 • Pidetään huolta, että ilahdutetaan ja tuotetaan arvoa erilaisten markkinointisisältöjen avulla nykyisille asiakkaille.

HAASTE: Rekrytointi on hankalaa, koska halutunlaiset työnhakijat eivät tunne yritystä

 • Kysytään potentiaalisilta työnhakijoilta, mitä yrityksestä ajatellaan työnantajana, kenen kanssa kilpaillaan ja minne potentiaaliset työnhakijat menevät mieluummin. 
 • Kartoitetaan mitä kohderyhmä arvostaa ja mistä he ovat kiinnostuneita, ja jos nämä asiat toteutuvat myös nykyisten työntekijöiden osalta, korostetaan näitä seikkoja työnantajamarkkinoinnissa.
 • Tuodaan yrityksen ydinviestit ja arvot työnantajana kohdeyleisön lähelle yrityksen verkkosivuilla, markkinoinnissa ja kaikessa viestinnässä.

HAASTE: asiakaskunta ei hahmota, että heillä on ongelma, jonka palvelusi ratkaisee. Palvelua ei “osata kaivata”, eli käytännössä kategoria puuttuu.

Ratkaisu: kategorian rakentaminen. Herkullinen, mutta ei missään nimessä helppo tehtävä.

 • Tässä tilanteessa on todella tärkeää jututtaa olemassaolevia ihanneasiakkaita, jotta ymmärretään, mistä mainittu selkeä kaupallinen lisäarvo syntyy ja minkä todellisen ongelman palvelu ratkaisee. Eli positioida palvelu alusta alkaen oikein.
 • Tarkistetaan, että uutta kategoriaa kuvataan kohderyhmälle ymmärrettävästi. Viestin pitää olla kristallinkirkas, sellainen että asiakkaan lamppu syttyy välittömästi.
 • Kategorian rakentamisessa on kyse samalla ilmiön rakentamisesta: tehokkaita taktiikoita ovat esimerkiksi kohderyhmälle tärkeisiin medioihin kohdistuva aktiivinen PR, vieraskynäkirjoitukset, puhujakeikat ja tapahtumat – kaiken kaikkiaan kaikki tilanteet, joissa pääset kuvailemaan ongelmaa ja ratkaisua siihen tilanteissa, joissa kohderyhmäsi on keskittynyt kuuntelemaan.
 • Varmistetaan, että kun kategoria on syntynyt ja hakukoneliikennettä alkaa syntyä, löytyy juuri sinun palvelusi ensimmäisenä.

Ja vielä konkreettisemmin...

Millaisia tehtäviä voimme sisällyttää sprinteille?

 • Asiakastutkimus, markkinoinnin strateginen suunnittelu, positiointi, arvolupaukset, brändityö, konseptointi
 • Sähköposti-workflowt, A/B-testaus, konversio-optimointi, laskeutumissivut, jne.
 • Sisältö: SEO, blogit, artikkelit, referenssitarinat, webinaarit, uutiskirjeet, sähköpostinurturointi, ebookit, videot, podcastit, some-sisällöt, jne.
 • Google Analyticsiin liittyvät työt, dashboardit, jne.
 • Maksetun mainonnan kampanjoiden luonti tukemaan tavoitteisiin pääsyä, Google Ads ja some-mainonta 
 • Verkkosivuston sivujen optimointi, mittaussuunnitelma, ostopolkujen määrittäminen, jne.
 • Design: infografiikat, ebookit, bannerit, myyntipresentaatiot, sivuston UI, jne.
 • HubSpot: käyttöönotto, optimointi, käyttötuki
 • Muut markkinointiautomaatiojärjestelmät: konsultointi ja konseptointi
 • Offline: tapahtumien tuki ja tapahtumien yhdistäminen digimarkkinointiin

Jokaisen sprintin tehtävät valitaan sen mukaan, mikä kulloinkin on tärkeintä tuloksien saavuttamiseksi!

Näistä keskustellaan, kun aloitetaan

AB2B_COLORED_IMAGES_workfile17-web

Tavoitteet, prioriteetit ja pullonkaulat

 • Mitkä ovat yrityksesi suurimmat kasvun mahdollisuudet ja pullonkaulat? Uudet asiakkaat, vanhojen pito, ristiinmyynti, ilmaisversion tai ilmaisen kokeilun käyttäjät, liidit vai jokin muu?
 • Mitkä ovat tavoitteesi ja miten ne pitäisi priorisoida segmenttien, markkinoiden, tuotteiden tai liiketoiminnan näkövinkkelistä?
 • Missä näet yrityksen olevan 5 tai 10 vuoden päästä?
2-Pirjo

Markkinatilanne & asiakkaat

 • Ketkä ovat parhaat asiakkaasi? Laadimme aina ICP:n (Ideal Customer Profile), joka on työmme lähtökohta.
 • Jobs To Be Done (JTBD): mitä ongelmaa parhaat asiakkaasi yrittävät ratkoa tuotteesi avulla?
 • Mitkä ovat suorat ja epäsuorat vaihtoehdot, joilla asiakas saa saman asian tehdyksi?
 • Mikä on yrityksen positio tällä hetkellä, ja mikä sen pitäisi olla jatkossa?


Strategiavaiheen päätteeksi käsissämme ovat markkinoinnin strategia / pelikirja, sekä roadmap sen viemisestä käytäntöön!

B-2-Clem

Vähän kuin toimistolta ostaisi. Mutta helpompaa.

Starter

Starter

€ 8 000

/ kk

 • 50 credittiä*/kk
 • 1-3 nimettyä asiantuntijaa tarpeen mukaan
 • Esimerkkitiimi: markkinointistrategi, sisältömarkkinoija
Growth

Growth

€ 10 400

/ kk

 • 65 credittiä/kk
 • 2-3 nimettyä asiantuntijaa tarpeen mukaan
 • Esimerkkitiimi: markkinointistrategi, sisältömarkkinoija, maksetun mainonnan asiantuntija
Hyper-Growth

Hypergrowth

€ 16 000 +

/ kk

 • 100+ credittiä/kk
 • 3+ nimettyä asiantuntijaa tarpeen mukaan
 • Esimerkkitiimi: markkinointistrategi, sisältömarkkinoija, maksetun mainonnan asiantuntija, HubSpot-konsultti

 

* Creditit WTF? 

 • Kuukausimaksu jaetaan creditteihin, esim. 10 400 € = 65 cr
 • Jokaiselle tehtävälle on määritetty credit-arvo, esim. blogiartikkelin kirjoittaminen 8 cr
 • Toimenpiteitä tehdään 4 viikon sprinteissä. Advance B2B tekee ehdotuksen siitä, miten tulevan sprintin creditit käytetään. Asiakkaan impact owner kuittaa ehdotuksen tai antaa muutosehdotuksia.
ab2b-growth-team
Eikö vielä vakuuta?

Anna asiakkaidemme kertoa millainen palvelu tämä on!

Strategyzer

Markkinointistrategia, markkinointi palveluna & HubSpot-kehitys

TOGGL PLAN

Markkinointistrategia & markkinointi palveluna 

CUBICASA

Markkinointistrategia & markkinointi palveluna