HubSpot Enterprise Growth Suite

HubSpot suurille ja nopeasti kasvaville yrityksille.

 

PYYDÄ HUBSPOT-ESITTELY

HubSpot Enterprise Growth Suite on HubSpotin versio, joka on suunniteltu erityisesti suurten ja nopeasti kasvavien yritysten tarpeisiin.

HubSpot Enterprise Growth Suite koostuu moduuleista markkinoinnille (Marketing Hub Enterprise), myynnille (Sales Hub Enterprise) ja asiakaspalvelulle (Service Hub). Lisäksi saatavilla on toki ilmainen CRM.

Ottamalla minkä tahansa Enterprise-moduulin käyttöön pääsee nauttimaan joukosta suuren yrityksen toimintaa helpottavia ominaisuuksia. Lisäksi Marketing Hub Enterprise tarjoaa vielä tukun lisäominaisuuksia.

Alla tärkeimmät HubSpot Enterprise -ominaisuudet.

Käyttäjät ja tiimit

Suurissa yrityksissä voi olla useita yksiköitä eikä jokaisen käyttäjän ole tarpeellista päästä kaikkeen tietoon. Näkymien ja käyttöoikeuksien rajaaminen selkeyttää käyttöä.

Teams-ominaisuuden avulla voit luoda käyttäjäsegmenttejä ja antaa kullekin tarvittavat oikeudet ja näkymät toimintoihin ja vaikkapa raportteihin.

Marketing-puolella voit myös rajata pääsyä tiettyihin sisältöihin kuten eri blogeihin, laskeutumissivuihin tai some-julkaisemiseen (content partitioning, enhanced social permissions).

Domainit

On tavallista, että yrityksen yksiköllä on useampi domain: verkkosivustolle, laskeutumissivuille ja blogille omansa sekä ehkä vielä tuote- ja kampanjakohtaisia domaineja.

Kun yhdellä HubSpot-tilillä halutaan hallinnoida saman yrityksen useita yksiköitä ja brändejä, domainien määrä kasvaa helposti suureksi.

Aiemmin on ollut selkeintä avata jokaiselle yksikölle oma HubSpot-tili. Nyt eri domainien hallinta onnistuu samalla HubSpot Marketing Enterprise -tilillä. Kustakin päätason domainista maksetaan erikseen, mutta kustannus on pieni verrattuna erilliseen tiliin.

Raportointi

Monelle yritykselle on tärkeää seurata uusien kauppojen lisäksi myös jatkuvalaskutteisen myynnin kehittymistä kokonaisuutena. Myös jälkimmäiseen on nyt mahdollisuus (recurring revenue tracking).

Enterprise-käyttäjänä saat entistä suuremman määrän raportteja ja dashboardeja. Jos tämäkään määrä ei riitä, voit lisäksi ostaa Reports-lisäosan.

Marketing Enterprise-käyttäjänä saat luotua raportteihin helposti erilaisia filttereitä mm. maan, domainin tai URL-rakenteen mukaan (analytics filtering) ja pystyt yhdistämään myös Youtube-tilastot (Youtube integration).

Webhookit eli vuorovaikutus ulkoisten tietolähteiden kanssa

Aiemmin HubSpotin automaatio on keskittynyt hyödyntämään HubSpotin tietokannassa olevaa tietoa ja mahdolliset integraatiot esimerkiksi tilausjärjestelmään on pitänyt toteuttaa kustomoidusti.

Nyt HubSpot Enterprisessa on valmiina ominaisuudet (workflow extensions + webhooks), joilla voidaan lähettää dataa HubSpotin ulkopuolisiin sovelluksiin ja triggeröidä niiden toimintaa.

Myös HubSpot boteista saadaan entistä vuorovaikutteisempia: botti voi kysyä esimerkiksi kävijän verkkosivujen domainia ja hakea verkkosivustolta tiedon, jota voi hyödyntää keskustelussa (custom bots).

Tietokanta: haut, riippuvuudet, laskenta ja ilmoitukset

HubSpot Enterprise mahdollistaa uudenlaiset haut tietokannasta, kuten kontaktin haun asiakasnumerolla (custom property search).

Kun kantaan tuodaan uusia kontakteja, yrityksiä, diilejä, tikettejä tai tuotteita, on mahdollista asettaa niiden välille suhteita (relational imports).

Tietueisiin on mahdollista luoda laskentaa ja kenttien dynaamista sidonnaisuutta (calculated + rollup properties). Tämä on hyödyllinen esimerkiksi ajan myötä muuttuvan myynnin provision seurantaan.

Slackin käyttäjät voivat luoda slack-notifikaatioita esimerkiksi deal-propertyjen muutoksista (custom Slack notifications).

Pyydä HubSpot-esittely

Online-esittelyssä näytämme Hubspotin keskeiset toiminnot ja kerromme, miten yrityksesi voi hyötyä järjestelmästä.

PYYDÄ HUBSPOT-ESITTELY