Datacenter.png

Olemme yhdessä suunnitelleet ja tuottaneet hyvin mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä. Ja sen myötä olemme myöskin saaneet liidejä työstettäväksi myyntiin”

Antti Kivalo, Chief Commercial Officer, DataCenter Finland Oy

 

 

Case: Liidejä myynnille inbound-markkinoinnin avulla

DataCenter Finland Oy

DataCenter Finland Oy on kotimainen pilvipalvelu- ja konesalipalveluja tarjoava yritys. Yrityksen missiona on olla vastuullinen suomalainen konesalitoimija, jonka päätehtävänä on varmistaa asiakkaidensa tulevaisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Perustettu: 2008

Markkina: Suomi

Kohderyhmä: Tietohallintojohtajat, talouspäättäjät sekä devaajat

DataCenter Finland Oy

Tuloksellista inbound-markkinointia haastavalla markkinalla

Muuttuva markkina, haastava kilpailutilanne

Suomessa pilvipalveluita sekä konesalipalveluja tarjoavia yrityksiä on useampia ja vaihtoehtona ovat myös globaalit toimijat. Ala on kilpailtu ja erottautuminen haastavaa.

DataCenter vastasi toimialan megatrendiin tarjooman ja toimintamallien muutoksilla

Yksi merkittävimmistä alaa mullistavista muutoksista on pilvipalveluiden laajamittainen käyttöönotto. Pilvipalvelut mahdollistavat että toimintoja voidaan skaalata lähes loputtomasti ja samalla riski teknisistä ongelmista pienenee. Pilvipalvelut ovat olleet jo useamman vuoden pinnalla ja on validia puhua jopa “aikamme megatrendistä”.

DataCenter on ennakkoluulottomasti vastannut tähän haasteeseen ja muuttanut toimintamallejaan sekä palvelutarjoamaansa vastaamaan markkinan tarpeita.

Erottautuakseen kilpailijoistaan ja saadakseen kotiutettua myyntiä verkosta DataCenter päätti sijoittaa inbound-markkinointiin.

DataCenter halusi erottua kilpailijoistaan ja kotiuttaa myyntiä verkosta.

Numeerisista tavoitteista käytäntöön

Yhteistyön tavoitteena oli kasvattaa DataCenterin tunnettuutta, tehdä verkkosivustosta myynnin mahdollistaja sekä lanseerata Jelastic, DataCenterin jälleenmyytävä ohjelmisto.

Yhteistyön alussa määrittelimme myynnin ja markkinoinnin mittarit laskemalla taaksepäin liikevaihto- tai myyntitavoitteesta. Näin selvitimme liikevaihtotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavan liidimäärän, konversiot ja liikenteen määrän.

Alussa haasteina olivat sivustolle saapuvan liikenteen määrän kasvattaminen sekä strukturoidumpi tapa hankkia verkkoliidejä.

Määrittelimme yhdessä myyntiprosessin vaiheet, loimme ostajapersoonat ja laadimme sisältöstrategian (julkaisimme mm. podcast-sarjan). Otimme myös käyttöön HubSpot-markkinointiautomaatiojärjestelmän ja huolehdimme sen jatkuvasta hyödyntämisestä.

Liidejä myynnille laadukkaan sisällön avulla

Yhteistyötä ovat koko matkan ohjanneet tuloksellisuus sekä tarkoin määritellyt tavoitteet. Keskittymällä liidien käsittelyyn sekä sisältöteemojen priorisoimiseen pystyttiin löytämään oikeat tavat vastata DataCenterin haasteisiin.

Yhteistyön aikana olemme yhdessä rakentaneet DataCenterin myynnin ja markkinoinnin yhteisiä prosesseja sekä terävöittäneet tarinaa ja tapaa viestiä ostajille. Käyttäjiä on saatu ohjattua uuden tuotteen (Jelastic) pariin.

Olemme tasaisesti pystyneet kasvattamaan orgaanisen liikenteen istuntoja ja nykyään istuntojen määrä on jopa tuplaantunut lähtötilanteesta. Yli 8% liideistä on konvertoitunut asiakkaiksi.

“Olemme yhdessä suunnitelleet ja tuottaneet hyvin mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä. Ja sen myötä olemme myöskin saaneet liidejä työstettäväksi myyntiin”

Antti Kivalo, Chief Commercial Officer, DataCenter Finland Oy

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Inbound-markkinoinnilla laadukkaita liidejä myynnille

Autamme yritystäsi luomaan inbound-markkinoinnin strategian, luomaan oikeita ostajia puhuttelevaa sisältömarkkinointia ja vauhdittamaan tuloksellisuutta oikeilla teknologioilla. Buukkaa Paavolta aika keskustelulle ja kysy lisää työskentelystä kanssamme!

→ Buukkaa aika tästä