Teknologia| HubSpot-vinkit

HubSpotin Lifecycle Stage - mikä se on, ja mihin sitä käytetään?

helmikuuta 5, 2021 4 minute read Mikko LaaksonenMikko Laaksonen

Päivitetty 10 helmikuuta, 2021.

Lifecycle Stage tarkoittaa HubSpotin vakioluokittelua (eli propertyä), joka kertoo kontaktin elinkaaren vaiheen. Lifecycle stage asetetaan sekä kontakteille, että yrityksille, ja se kertoo nimensä mukaisesti sen, onko tarkasteltava kontakti/yritys esimerkiksi nykyinen asiakas, tai vaikkapa avoin myyntimahdollisuus. 

Lifecycle stage -arvoja voivat olla:

 • Subscriber. Kontakti joka on tilannut esimerkiksi blogin tai uutiskirjeen.
 • Lead. Kontakti joka on osoittanut kiinnostusta yritystäsi kohtaan kohtaan esimerkiksi markkinointitapahtumassa.
 • Marketing Qualified Lead (MQL). Kontakti joka kuluttanut yrityksesi markkinointisisältöjä, esimerkiksi ladannut oppaan nettisivuilta.
 • Sales Qualified Lead (SQL). Kontakti, joka täyttää kriteeristön myyntipotentiaalista.
 • Opportunity. Kontakti johon liittyy avoin myyntimahdollisuus.
 • Customer. Yrityksesi nykyinen asiakas.
 • Evangelist. Kontakti joka on valmis suosittelemaan yritystäsi.
 • Other. Muut käyttötapaukset, esim. kumppanit, oma henkilöstö, tai entiset asiakkaat.

HubSpotin tarjoamat lifecycle stage -vaihtoehdot eivät tunnu omilta. Voinko rakentaa omat elinkaaren vaiheet?

Voit. Lifecycle stage on alasvetovalikko muiden propertyjen joukossa, ja voit tehdä oman luokittelun jos tarve vaatii.

On kuitenkin hyvä muistaa, että seuraavassa kohdassa mainitut oletussäännöt toteutuvat vain silloin, kun käytät HubSpotin omaa lifecycle stagea.

Lifecycle stagen oletussäännöt

Lifecycle stage muuttuu HubSpotissa taustalla...

 1. uutta kontaktia luotaessa 
 2. myyntiprosessin aikana

Lifecycle stage uutta kontaktia luotaessa

Kontakti saa oletuksena lifecycle stage -arvon subscriber, mikäli kontakti syntyy HubSpotiin...

 • Manuaalisesti käyttäjän lisäämänä
 • Manuaalisesti CSV-tiedostosta tuotuna
 • Kontaktin käymän keskustelun (esim. chat tai messenger) seurauksena
 • Kontaktin liittyessä uutiskirjelistalle tai blogisyötteen tilaajaksi

Kontakti saa oletuksena arvon lifecycle stage arvon lead, mikäli kontakti syntyy HubSpotiin...

 • Kontaktin täyttäessä lomakkeen
 • Kontaktin täyttäessä pop-up lomakkeen
 • Käyttäjän valitessa “luo uusi kontakti” lähettäessään kontaktille sähköpostia omasta HubSpotiin liitetystä Gmailista tai Outlookista 
 • Salesforce-integraation kautta

Lifecycle stage myyntiprosessin aikana

Kun kontakti tai yritys siirtyy HubSpotissa myyntiprosessin puolelle, eli mennään pipelinelle ja luodaan deal, lifecycle stageksi tulee sekä yritykselle että kontaktille oletuksena Opportunity (=myyntimahdollisuus).

Arvo säilyy opportunitynä kaikissa muissa tapauksissa, paitsi jos myyntimahdollisuus voitetetaan. Silloin elinkaaren vaiheeksi muuttuu automaattisesti Customer (=nykyinen asiakas).

Jos myyntimahdollisuus hävitään, lifecycle stage pysyy oletuksena opportunitynä.

Poikkeukset lifecycle stagen oletussääntöihin 👹

Lifecycle stagen sielunelämän hahmottamista vaikeuttavat toisinaan muutamat poikkeukset oletussääntöihin:

 1. Lifecycle stage päivittyy automaattisesti vain eteenpäin. Jos esimerkiksi MQL-, Opportunity-, tai Customer-vaiheessa oleva kontakti tilaa blogin, hänestä ei tule subscriberiä, vaan nykyinen arvo pysyy. HubSpot ei siis koskaan päivitä lifecycle stagea taaksepäin, ellet aseta sitä tekemään niin esimerkiksi workflown avulla.
 2. Customer-arvo ei muutu. Jos asiakas tai yritys on Customer, arvo ei muutu Opportunityksi, vaikka samalle asiakkaalle avataan uusi deal. Toisaalta myös jos asiakkuus päättyy, täytyy muutos tehdä manuaalisesti.

Miten lifecycle stagea voi päivittää taaksepäin?

Lifecycle stagen päivittäminen edellisen vaiheen arvoon tapahtuu joko...

 1. manuaalisesti, tai
 2. workflown avulla. 

Manuaalisesti päivitettäessä haluamansa arvon voi antaa joko yksittäiselle kontaktille tai bulkkina usealle samalla kertaa.

Workflown avulla päivittäessä lifecycle stagea taaksepäin joutuu tekemään yhden ylimääräisen vaiheen: nykyinen arvo pitää ensin poistaa, ennen kun uuden arvon voi antaa. 

Esimerkki 1: tietyn lifecycle stage -arvon antaminen workflowlla

Oheisessa workflowssa annetaan lomakkeen täytön jälkeen kontaktille lifecycle stage -arvoksi marketing qualified lead.

 • Jos workflowhun kirjautuu kontakti, jonka nykyinen lifecycle stage -arvo on subsrciber tai lead, tulee hänelle uudeksi arvoksi marketing qualified lead.
 • Jos workflowhun kirjautuu kontakti, jonka nykyinen lifecycle stage arvo on sales qualified lead, opportunity, customer, evangelist tai other, ei nykyinen lifecycle stage -arvo muutu.

SetMQL

Esimerkki 2: lifecycle stagen tyhjentäminen ja päivittäminen tiettyyn arvoon workflowlla

Muuten sama tapaus kuin esimerkki 1, mutta clear lifecycle stage on mukana workflowssa.

 • Riippumatta siitä mikä kontaktin lifecycle stage -arvo on workflowhun kirjautuessa, kontaktista tulee tässä tapauksessa marketing qualified lead

Set-clearlf

Täytyykö kontaktin ja yrityksen lifecycle stagen olla sama?

Ei välttämättä, mutta yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta se on yleensä järkevää, ja perusasetuksilla kontaktin lifecycle stage asettuu aina automaattisesti samaksi, kuin ko. yrityksen lifecycle stage. Jos haluat noudattaa jotakin muuta tapaa, täytyy asetus käydä nappaamassa pois päältä (company settings > lifecycle stage sync).

Jos siis asiakkuus voitetaan, voitettuun diiliin liitetty yritys muuttuu customeriksi ja edelleen kaikki yritykseen liitetyt kontaktit niinikää customereiksi.

Joskus voi olla järkeä, että kontaktin lifecycle stagella on eri arvo kuin yrityksen lifecycle stagella. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka Evangelist ja Other arvoilla merkityt kontaktit. He ovat nimensä mukaisesti erikoistapauksia, joten vaikka heidän yrityksensä olisi missä elinkaaren vaiheessa tahansa, nämä kontaktit voivat lifecycle stagen avulla kulkea eri statuksella kuin muut työntekijät.

Mitä eri käyttötapauksia lifecycle stagelle on?

Lifecycle stage on erinomainen väline markkinointi- ja myyntiprosessien yhdistämisessä. Sen avulla voidaan esimerkiski määritellä, että kontaktit subscriberista MQL-vaiheeseen saakka ovat ensisijaisesti markkinoinnin vastuulla. Näin SQL:t ja opportunityt puolestaan ovat myynnin kontolla.

Kapulan vaihto siis tapahtuu, kun stage vaihtuu MQL:sta SQL:ksi. Malleja voi olla erilaisiakin, mutta käytettiin arvoja miten vain, lifecycle stagen avulla on helppo hallita eri prosesseja asiakkaan elinkaaren aikana.

Lifecycle stagea käytetään usein myös....

 1. automaatioissa
 2. Piilotettuna hidden field kenttänä lomakkeissa, jolloin voit suoraan määritellä tietystä lomakkeen täytöstä, esim. oppaan latauksesta, kontaktin MQL:ksi

 3. Raportoinnissa antamaan kokonaiskuvaa kontaktien jakaumasta elinkaaren vaiheen mukaan, tai funnelina näyttämään kontaktien siirtymän vaiheesta toiseen.

 

💌 Tilaa HubSpot-vinkit sähköpostiisi!

Oliko tästä artikkelista sinulle hyötyä? Uusi HubSpot-vinkkisarjamme on tarkoitettu vastaamaan asiakkaidemme meille esittämiin kysymyksiin. Liity vinkkien tilaajalistalle, niin saat uusimmat kirjoitukset suoraan sähköpostiisi! 🤩👇

Tilaa HubSpot-vinkit sähköpostiisi!