Myynti| HubSpot

Digitaalinen myynti ja myynnin johtaminen HubSpotin avulla

Feb 23, 2023 Juho MattilaJuho Mattila
https://www.youtube.com/watch?v=nFYNJFxjn04

Tässä webinaarissa aiheena on digitaalinen myynti, sekä myynnin johtaminen HubSpotin avulla.

Asiantuntijoina keskustelemassa Samuli Ahola (Director of Digital Sales & Marketing, Virta Ltd.) sekä Juho Mattila (Growth Technology Lead, Advance B2B).

Keskustelussa sivutaan mm. seuraavia aiheita:

  • CRM:n hyödyntäminen liidien käsittelyssä (jakaminen myyntitiimille, pisteytys, nurturointi, kvalifiointi), myyntiprosessin läpivienti ja teknologian rooli siinä
  • Miten erilaisia CRM:n lisäosia, applikaatioita ja integraatiota voi hyödyntää: esim. Nrich, Vainu, sähköposti- ja kalenteri-integraatiot, jne.
  • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, liidien tuottaminen myynnille, mitä kanavia kannattaa hyödyntää ja millä tavalla
  • Asiakkuuksien hoito HubSpotin avulla sekä mahdolliset muut työkalut ja integraatiot, asiakastietojen ajantasaisuuden varmistaminen, lisämyyntimahdollisuuksien kartoitus