Sisältömarkkinointi

5 käytännön tapaa hyödyntää sisältöstrategiaa

syyskuuta 19, 2018 3 minute read Heidi ValtonenHeidi Valtonen

Päivitetty 24 elokuuta, 2022.

Agile-markkinointi on nopeatempoista, mutta suunnittelematonta se ei ole. Päivittäistä sisällöntuotantoa ohjaa sisältöstrategia, joka on johdettu liiketoiminnan tavoitteista.

Sisältöstrategian avulla varmistetaan, että sisältömarkkinointi on tuloksellista, eikä ylimääräiselle rönsyilylle jää tilaa. Mutta miten sitä hyödynnetään käytännössä?

Alla viisi esimerkkiä. 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣

1. Auditoi sisällöt – ja hankkiudu eroon turhasta painolastista

Kun sisältöstrategia on laadittu, ensimmäinen askel on käydä läpi jo julkaistut sisällöt. Noudattavatko ne asetettuja tavoitteita? Puhuttelevatko ne ideaaleja asiakkaita? Onko ne julkaistu oikeassa kanavassa ja formaatissa? Tukevatko ne hakukonelöydettävyyttä halutuilla aiheilla ja hakutermeillä?

Yksi tapa aloittaa on jakaa vanhat sisällöt kolmeen sarakkeeseen: pidettävät, muokattavat ja poistettavat. ⬇️

Pidä

 • Pidettävät sisällöt noudattavat sisältöstrategiaa. Varmista, että sisällöt on hakukoneoptimoitu huolella (sisäiset linkit, metakuvaukset, alt-tekstit ja relevantit CTA:t oikeilla paikoillaan) ja siirry muokattaviin.

Muokkaa

 • Muokattavissa sisällöissä on potentiaalia, mutta ne vaativat hieman enemmän työstöä.
 • Tällaisia sisältöjä voivat esimerkiksi olla vinkkilistat, joissa on vanhentunutta tietoa (päivitä), väärälle ostajalle suunnatut sisällöt (vaihda kulmaa), tyngäksi jääneet kokonaisuudet (laajenna) tai väärässä formaatissa julkaistut, mutta muuten arvokkaat sisällöt (muokkaa ne uuteen uskoon).
 • Yhteistä näille sisällöille on se, että pienellä (tai vähän suuremmalla) pintaremontilla niistä saa kuin uusia! 🎉

Poista

 • Poistettavien sisältöjen kohdalla peli on sen sijaan menetetty. Ne eivät istu strategiaan tai edistä liiketoiminnan tavoitteita millään tapaa.
 • Niiden eteen on kuitenkin aikoinaan nähty paljon aikaa ja vaivaa, joten jos tilanne vaatii, pidä niille hiljainen hetki – ja uudelleenohjaa linkit toiseen relevanttiin sisältöön. ⚰️

Lopputuloksena syntyy karsittu – mutta strategian mukainen – sisältökokonaisuus. Sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan uutta.

2. Varmista, että kaikki ymmärtävät sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Karsinnan jälkeen kannattaa varmistaa, että sisällöntuotanto pysyy linjassa myös jatkossa, jotta suursiivouksesta ei tule jokakeväistä riesaa. Se ei tietenkään onnistu, ellet jaa sisältöstrategiaa myös kollegoillesi. Varmista siis, että kaikilla on pääsy dokumenttiin ja he käyvät sen myös lukemassa.

Jos sisällöntuotantoon osallistuu markkinoinnin lisäksi yrityksen muita asiantuntijoita, heidänkin kanssaan olisi hyvä käydä lyhyesti läpi, mitä sisällöillä tavoitellaan. Laajemmasta sisältöstrategiasta voi esimerkiksi laatia lyhyemmän muistilistan satunnaisten bloggaajien tueksi.

Sisältöstrategiadokumenttia voi käyttää apuna myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Käytännön työhön on helpompi ryhtyä, kun markkinoinnin tavoitteet, tone-of-voice, viestintäkanavat ja menestyksen mittarit on käyty huolella läpi.

Uudelle työntekijälle jää käteen tiivis tietopaketti, johon hän voi tarvittaessa palata, kun perehdytys päättyy ja arki alkaa.

3. Suunnittele ja julkaise sisällöt strategiaa noudattaen

Sisältöstrategian laatimisen jälkeen kaikkien markkinointitoimenpiteiden on oltava sen kanssa linjassa.

Jos strategiassa esimerkiksi todetaan, että tavoiteltava kohderyhmä on SaaS-yritysten toimitusjohtajat, sisältöjä ei laadita suurten konsernien markkinointipäälliköille. Näin kärjistäen.

Käytännössä jokaisen kampanjan, oppaan, blogitekstin, podcast-jakson, videosarjan, SlideSharen ja somejaon kohdalla tulisi pystyä vastaamaan:

 • Kenelle sisältö tai kampanja on suunnattu?
 • Mitä sisällöllä tai kampanjalla halutaan saavuttaa (ja onko tavoite strategian mukainen)?
 • Käytämmekö oikeita kanavia kohderyhmän tavoittamiseen? (Jos asiakastutkimuksessa on esimerkiksi käynyt ilmi, että toimitusjohtajat eivät ole Twitterissä, hyödynnä mieluummin muita kanavia markkinoinnin tukena.)
 • Onko äänensävy oikea?

Harjoitus voi tuntua aluksi raskaalta, mutta se auttaa pitämään strategian kirkkaana mielessä kiireisenkin arjen keskellä. ✋

4. Karsi rönsyilyt ja priorisoi fiksusti

Sisältöstrategia auttaa myös karsimaan sellaiset lennossa keksityt ad hoc -ideat, jotka eivät edistä tärkeimpien tavoitteiden toteutumista.

Aina kun joku marssii puheillesi uuden sisältöidean kanssa, varmista, että pyyntö on loppuun asti mietitty. Vähintään kannattaa selvittää:

 • Mitä sisällöllä tavoitellaan?
 • Miten se edistää liiketoiminnan tavoitteita?
 • Miten sisältöä hyödynnetään arjessa?
 • Miten sen onnistumista mitataan?

Etenkään B2B-puolella ostopäätöksiä ei yleensä tehdä yhden blogitekstin perusteella, joten tarkoin harkitut ja strategiaan pohjautuvat sisältökokonaisuudet ovat liiketoiminnalle hyödyllisempiä kuin yksittäiset ad hoc -sisällöt.

Sisällöntuotannon tavoitteena tulisikin aina olla liiketoiminnan edistäminen, ei tilauspalveluna toimiminen.

Strategian avulla voit priorisoida, milloin ad hoc -idea on toteuttamisen arvoinen – ja milloin on järkevämpää keskittyä suunniteltujen sisältöjen tuottamiseen.

5. Vakuuta johtoporras

Sisältöstrategiaan pohjautuvien mittareiden avulla voit näyttää johtoportaalle, miten kuukauden, kvartaalin tai vuoden aikana tuotetut sisällöt ovat edistäneet liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista.

Markkinoinnin ROI on huomattavasti helpompi perustella, kun sisällöntuotannon vaikutukset ovat mitattavia ja saavutetut tulokset näkyvät liikevaihdossa.

Blogin lukijamäärät, somejakojen tykkäykset tai uutiskirjeen klikkiprosentit eivät johtoportaan mieltä lämmitä, mutta liikevaihto onkin jo asia erikseen.

Haluatko parempia tuloksia sisältömarkkinoinnilla? 🤑

Mikä on teidän sisältömarkkinointinne tärkein tavoite?

 • Myyntiliidien tuottaminen?
 • Brändin vahvistaminen?
 • Liikevaihdon kasvattaminen?
 • Joku muu, mikä?

Kuljettaako sisältömarkkinointinne teitä kohti tavoitteita? Entä puhutteleeko se oikeaa kohderyhmää?

Jos et ole varma (tai haluat toisen mielipiteen), ole meihin yhteydessä, niin katsotaan voisimmeko auttaa!