Skip to content

[Podcast] Bill Macaitis ja miljardin dollarin markkinointistrategiat

Slack on yksi kaikkien aikojen nopeimmin kasvavista ohjelmistosovelluksista, jonka yhteydessä voidaan puhua niin yksisarvisista* kuin jääkiekkomailan mallisista kasvukäyristäkin**.

Mutta mitä tämän kaiken ilmiömäisen kasvun takana on ollut? Tähän kysymykseen vastasi The Growth Hubin podcastissa Slackin entinen CMO Bill Macaitis.

Samassa podcastissa käsitellään myös...

  • Mitä Bill teki ensimmäisten 100 päivänsä aikana Slackin CMO:na
  • Millainen merkitys asiakaslähtöisyydellä on markkinoinnissa (ja miten se liittyy Slackiin
  • Kuinka Slack rakensi brändistrategiansa
  • Miten brändimarkkinoinnin tehokkuutta on onnistuttu mittaamaan

 

"Your brand is every single touch point
customer has with you during the journey"

Perinteisen määritelmän mukainen käsitys brändistä on ollut jotain, mitä markkinointi rakentaa yhdessä konsulttien ja mainostoimistojen kanssa. Keskeisessä roolissa ovat olleet silmiä hivelevät värit, kuvat ja logot.

Bill Macaitisin ajatus brändistä on kuitenkin varsin erilainen:

"Your brand is the sum of every single touchpoint a customer has with you during the journey. And in many cases, it’s the go-to-market teams (marketing, sales, support, success) that most heavily influence that experience.”

Tässä lähestymisessä ei unohdeta värejä, logoja ja kuvia, mutta brändin rakentamisen pääfokus ei ole niissä. Sen sijaan brändin ymmärretään muodostuvan jokaisessa kohtaamispisteessä, joka asiakkaalla on yrityksen kanssa:

  • Tähän kuuluvat ilmiselvästi esimerkiksi mainokset televisiossa tai digitaalisissa kanavissa, sosiaalisen median päivitykset tai vaikkapa osallistumisen tapahtumiin, kuten messuille.
  • Näiden lisäksi erittäin olennaisessa - ja perinteisesti tästä näkökulmasta unohtuneessa -  roolissa ovat esimerkiksi asiakaspalvelun puhelinvastaaja, nettisivujen chattibotti, työpaikkailmoitukset (sekä hyvin/huonosti hoidetut rekrytointiprosessit), yrityksen työntekijöiden sosiaalisen median päivitykset, kasvokkaiset kohtaamiset myyjien kanssa sekä tietysti word-of-mouth.

Lopputuloksena huomataan kuinka kaikki liittyy kaikkeen, ja kuinka perinteinen brändityön sälyttäminen pelkästään markkinointiosaston harteille ei ole kovinkaan kestävä ratkaisu.

Jos haluat tietää, miten tämä ajatus ja toimintatapa jalkautettiin Slackilla esimerkiksi myynnin kannusteisiin, kannattaa tuo podcast ehdottomasti kuunnella.

 

Brändikoherenssi prioriteettilistan kärkipaikoille

Yksi hyvin olennainen osa-alue brändin rakentumisessa on näiden kaikkien kohtaamispisteiden välinen looginen suhde, sekä niistä välittyvien brändiviestien koherenssi. Lyhyesti sanottuna brändi jää hähmäiseksi, jos viesti on aina erilainen riippuen siitä, minkä yrityksen osaston kanssa asiakas kulloinkin sattuu olemaan tekemisissä. Ei silti ole vielä kovinkaan harvinaista, että markkinointi puhuu yhtä, myynti toista, asiakaspalvelu kolmatta ja tekninen tuki vielä neljättä.

Kun Bill Macaitis suunnitteli Slackin ensimmäisen vaiheen markkinointia, oli brändiviestien paketoiminen koherentiksi kokonaisuudeksi prioriteettilistan kärkipäässä. Asiaa pidettiin niin tärkeänä, että siihen käytettiin surutta valtava määrä työtunteja.

Samalla koko yrityksen henkilöstö joukkoistettiin mukaan vastaamaan kysymykseen “Mikä Slack on?”Mainittakoon teaserina, että vastauksissa mainittiin muun muassa jättimäinen pölynimuri.

 

Loput saat selville kuuntelemalla podcastin:


*** Jos ensimmäinen kappale aiheutti hämmennystä, katso selitykset jääkiekkomailoille ja yksisarvisille Kauppalehden artikkelista “
Puhu piilaaksoa kuin startup-konkari”.