Teknologia

HubSpot verkkosivustoalustana 101 🎓: miten HubSpot CMS toimii ja mitä maksaa?

maaliskuuta 31, 2020 7 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Päivitetty 03 toukokuuta, 2023.

HubSpot on noussut viimeisten vuosien aikana yhdeksi maailman suosituimmaksi markkinoinnin automaatiojärjestelmäksi. Mutta tiesitkö, että HubSpot tarjoaa myös monipuolisen alustan verkkosivustojen toteuttamiseen? 

Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin HubSpotiin verkkosivustoalustana. ⬇️

1 — Yleistä HubSpot CMS -työkalusta

2 — HubSpot CMS:n toiminnallisuudet

3 — HubSpot CMS:n toimintalogiikka

4 — HubSpot CMS: plussat

5 — HubSpot CMS: miinukset

6 — Mitä HubSpot CMS maksaa?

7 — Kenelle HubSpot CMS sopii?

1 — Yleistä HubSpot CMS -työkalusta

CMS on lyhenne sanoista Content Management System. HubSpot CMS on siis verkkosivustoalusta, joka tarjoaa yrityksille monipuolisen ja helppokäyttöisen ratkaisun verkkosivuston toteuttamiseen ja sisällönhallintaan. Esimerkiksi tämä sivusto, josta artikkelia luet, on rakennettu kokonaan HubSpotin päälle. 

HubSpot CMS -työkalun kehitystyötä ovat ohjanneet muun muassa seuraavat periaatteet:

CRM ❤️ CMS

Staattisten verkkosivustojen aika on ohi. Modernin verkkosivuston tai -palvelun käyttökokemus ja sisältö mukautuvat yksilöllisesti käyttäjän mukaan. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää hyödyntää asiakasdataa (CRM) sivuston käyttökokemuksen rakentamisessa ja sisältöjen personoinnissa.

Käyttäjäystävällisyys

HubSpotilla loppukäyttäjien tyytyväisyys ja työkalujen helppokäyttöisyys ovat yksi keskeisiä prioriteetteja. Tämä on myös asia, joka näkyy HubSpot CMS -työkalun kehityksessä, joka on viime vuosina mennyt isoin harppauksin eteenpäin.

 

2 — HubSpot CMS:n toiminnallisuudet

2.2 Sisältösivut ja lasketumissivut

HubSpot CMS tarjoaa mahdollisuuden luoda sivustolle erilaisia sisältö- ja laskeutusmissivuja. Sivujen sisältöjen muokkaaminen on tehty helpoksi – HubSpotissa on käytössä ns. on-page editointi eli voit muokata sivujen tekstiä, kuvia ja muuta sisältöä suoraan sivun visuaalisessa näkymässä. Näet siis reaaliajassa sivuille tekemäsi muutokset.

Voit luoda HubSpotilla myös helposti laskeutumissivuja, joita voit käyttää esimerkiksi kampanjoiden, tapahtumien tai vaikkapa ladattavien materiaalien ländäreinä.

hubspot cms laskeutumissivu

2.3 Älykkäät toimintakehotteet eli CTA:t

Toimintakehotteiden (CTA) merkitys sivuston kävijäpolkujen ja konversioiden rakentamisessa on äärimmäisen tärkeä. HubSpot CMS:stä löytyy työkalu, jonka avulla pystyt luomaan älykkäitä CTA-elementtejä (tekstilinkit, painikkeet tai kuvabannerit), joiden sisältöä voidaan varioida esimerkiksi kohderyhmäkohtaisesti. 

Eli esimerkiksi olemassa oleville asiakkaille voidaan näyttää eri sisältöihin toimintakehoitteita kuin vaikkapa prospekteille. 

2.4 Blogityökalu

HubSpotissa on sisäänrakennettuna blogityökalu, jolla blogisisältöjen julkaisu, hallinta ja optimointi on helppoa. Blogityökalua voidaan käyttää myös muiden sisältötyyppien, kuten vaikkapa asiakastarinoiden, tapahtumien tai tiedotteiden julkaisuun ja hallintaan.

2.5 Sisäänrakennettu SEO- ja raportointityökalu

Sisällön hakukonelöydettävyys on asia, joka HubSpot-työkalussa on huomioitu kohtuullisen hyvin. Sisäänrakennetun SEO-työkalun avulla voit seurata sivustosi ja sen sisältöjen hakukonelöydettävyyden kehitystä.

2.6 Lomakkeet

HubSpotissa ei tarvita erillisiä lomaketyökaluja tai -lisäosia, vaan sivuston lomakkeet voidaan toteuttaa HubSpotin omalla lomaketyökalulla.

 

3 — HubSpot CMS:n toimintalogiikka

3.1 Sivut, templatet ja moduulit

HubSpotissa sivujen rakentaminen voidaan käytännössä jakaa kolmeen eri tasoon:

 hubspot cms verkkosivut

HubSpotissa voit luoda erilaisia sivupohjia eli templateja, joita on mahdollista käyttää eri sivuilla. Templatet koostuvat moduuleista. Sekä sivuston templateja että moduuleja hallitaan ja muokataan HubSpotin Design Tools -työkalulla.

Vaikka HubSpotista löytyy jonkin verran valmiita moduuleita (esimerkiksi kuvanostot, lomakkeet, tekstimoduulit jne.), rakennetaan sivuston moduulit yleensä kustomoidusti, jolloin voidaan luoda kokonaisuus, joka vastaa sivuston visuaalista ilmettä ja käyttötarpeita.

Verkkosivustoissa modulaarisuus on noussut entistä suositummaksi lähestymistavaksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiinteiden sivupohjien sijaan sivusto pyritään suunnittelemaan niin, että eri moduulien ja toiminnallisuuksien käyttö on joustavaa eri sivupohjissa.. 

Yksi erittäin kätevä HubSpot-toiminnallisuus on Flexible Column, jonka avulla voit määrittää sivupohjan koko sisältöalueen joustavaksi ja voit lisätä, poistaa ja järjestellä sivupohjan moduuleja suoraan sisällöneditointinäkymästä.

Hubspot cms flexible columns add module

Toinen hyvin näppärä, templateihin ja moduuleihin liittyvä toiminnallisuus on ns. sivustonlaajuiset moduulit (global modules). Monesti sivustoilla on tiettyjä elementtejä, jotka toistuvat useammalla sivulla ja kyseisten elementtien sisällönhallinta voi olla hankalaa, jos esimerkiksi tekstimuutoksia pitää tehdä useampaan paikkaan. Käyttämällä globaaleja moduuleja, kaikki moduuliin tehtävät muutokset periytyvät joka puolelle sivustoa, missä kyseinen moduuli on käytössä.

3.2 Content Staging helpottaa sivuston rakentamista ja testaamista

Kun uutta verkkosivuston lähdetään rakentamaan tai nykyiseen sivustoon halutaan tehdä muutoksia, on järkevää tehdä muutokset ensiksi testiympäristössä ennen julkaisua. HubSpotissa on olemassa valmiina testiympäristö (Content Staging), jossa verkkosivusto voidaan rakentaa valmiiksi ja testata ennen kuin sivusto viedään liveen.

Ja mikä parasta, testiympäristössä sivuja voidaan selailla ja testata ihan kuten livenä olevia sivuja, kuitenkin ilman että sivut olisivat kaiken kansan saavutettavissa.

3.3 Sisäänrakennettu hosting ja SSL

HubSpotissa palvelimiin liittyvät asiat on hoidettu suhteellisen helpoksi asiakkaalle. Nimittäin HubSpot CMS -lisenssin hintaan sisältyy verkkosivuston palvelintila sekä SSL-sertifikaatti. Eli käytännössä sinun ei tarvitse itse murehtia sivuston palvelimiin liittyvistä asioista eikä hankkia sivustosi domainille erillistä SSL-sertifikaattia.

HubSpot käyttää pääosin Amazonin (AWS) ja Googlen (Google Cloud Platform) pilvipalvelinteknologiaa verkkosivustojen hostauksessa.

3.4 Versiopäivitykset ja varmuuskopiot

HubSpot CMS on lisenssipohjainen järjestelmä, jossa käytännössä kaikki versiopäivitykset ja varmuuskopiot tapahtuvat automaattisesti. Eli sinun ei tarvitse itse huolehtia versiopäivityksistä, vaan HubSpot pitää huolen niistä. 

Varmuuskopiointi tapahtuu myös automaattisesti ja voit esimerkiksi halutessasi palauttaa sivuja edellisiin tallennettuihin versioihin.

3.5 Testaus eri päätelaitteilla

HubSpotista löytyy sisäänrakennettuna mahdollisuus tarkastella ja testata miltä sivut näyttävät eri päätelaitteilla (desktop, mobiili, tabletti).

 

4 — HubSpot CMS: plussat ➕➕➕

4.1 Älykäs sisällön kohdentaminen

HubSpotin yksi selkeä etu moneen muuhun sisällönhallintajärjestelmään verrattuna ovat sen älykkäät sisällön kohdentamiseen ja personointiin liittyvät toiminnot. Eli HubSpotin älykkään sisällön (smart content) avulla pystyt näyttämään erilaista sisältöä esimerkiksi tunnistetuille kävijöille kuin ei tunnistetuille.

Jos esimerkiksi kävijä on tunnistettu jo olemassa olevaksi asiakkaaksi, voidaan hänelle näyttää eri sisältöä kuin kävijälle, joka ei ole vielä asiakkaasi. Näin pystytään tekemään sivuston käyttökokemuksesta entistä relevantimpi erilaisille kävijöille.

4.2 Sivuston nopeus

HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä saa suhteellisen paljon kiitosta sivujen latausnopeudesta. Jos toteutat sivuston HubSpotilla, ei sinun tarvitse hankkia erillistä palvelinta, vaan palvelintila sisältyy lisenssin hintaan.

HubSpot-sivustot globaalisti hajautetun sisällönjakeluverkoston (CDN = content delivery network) päällä, joka takaa sivuston nopeuden ja toimintavarmuuden.

HubSpot on viime vuosina panostanut etenkin sivustojen latausaikojen ja tietoturvan parantamiseen. Käyttökokemuksen lisäksi sivuston nopeudella ja tietoturvalla on positiivinen vaikutus myös sivuston orgaaniseen hakukonelöydettävyyteen. 

4.3 Data ja työkalut samassa paikassa

Kaikki HubSpot CMS:n toiminnallisuudet on mahdollista löytää eri työkaluista ja lisäosista, mutta tällöin törmätään sisällönhallinnan näkökulmasta muutamaan haasteeseen:

  • Sisällönhallintajärjestelmästä tulee tilkkutäkki: paljon erillisiä työkaluja ja lisäosien → sivuston hallinta ja ylläpito on entistä työläämpää
  • Datan hallinta → tiedon jakaminen ja datan hallinta eri työkalujen ja lisäosien välillä on hankalaa.

HubSpotissa kaikki tarvittavat työkalut mikä helpottaa sivuston ylläpitoa ja päivittämistä. Myös sivustokävijöistä kerättyä datan avulla sivuston sisältöjä ja käyttökokemusta voidaan personoida. 

4.4 Integraatiot

HubSpot tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet integraatioihin muiden järjestelmien ja HubSpotin välillä. HubSpotin App Marketplacesta löytyy kattava valikoima sekä ilmaisia, että maksullisia integraatiolisäosia.

HubSpotin API-rajapinnan avulla voidaan myös rakentaa kustomoituja integraatioita.

 

5 — HubSpot CMS: miinukset 👎

5.1 Lisenssipohjaisuus

HubSpot on lisenssipohjainen palvelu eli eroaa tältä osin esimerkiksi avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmistä, kuten WordPressistä ja Drupalista. 

Tätä kautta HubSpotilla ei ole niin laajaa kehittäjäyhteisöä, kun esimerkiksi WordPressillä ja valmiita toiminnallisuuksia tai lisäosia ei löydy niin paljon kuin esimerkiksi WordPressissä.

5.2 HubL ja muut HubSpot-spesifit teknologiset asiat

HubSpotin templatet käyttävät HubSpotin omaa syntaksia (nimeltään HubL). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos HubSpot-alusta ja HubL ei ole tuttuja entuudestaan, vaativat ne kehittäjältä hieman tutustumista ja opiskelua.

5.3 Rajallinen valikoima valmiita teemoja ja moduuleita

HubSpotista ei löydy samanlaista laajaa valikoimia ilmaisia tai maksullisia sivuteemoja tai lisäosia, kun esimerkiksi WordPressissä. HubSpotilla on kyllä Marketplace, mistä templateja ladata (sekä ilmaisia että maksullisia), mutta niiden valikoima on suhteellisen suppea. Siksi HubSpotissa onkin suositeltavaa käyttää omaan käyttöön suunniteltuja, kustomoituja teemoja ja sivupohjia. 

Jos olet suunnittelemassa HubSpotin CMS:n hankintaa, on myös hyvä huomioida, että HubSpot tarjoaa asiakkailleen maksutonta migraatiota nykyisestä sivustostasi. Eli jos esimerkiksi haluat siirtää sivustosi WordPressiltä HubSpot CMS-alustalle, voidaan nykyinen sivustosi tuoda HubSpotiin maksutta. 

HUOM! Migraatio voidaan tehdä vain julkisessa ympäristössä olevasta sivustosta eli esimerkiksi sivustouudistuksessa ei HubSpotin tekemää migraatiota voida tehdä sivuston layoutien pohjalta.

Lue lisää HubSpotin migraatiopalvelusta

 

6 — Mitä HubSpot CMS maksaa?

HubSpot CMS koostuu kahdesta lisenssivaihtoehdosta:

  • HubSpot CMS Hub Professional → kuukausivelotteisena 280 €/kk ja vuosiveloituksella 224 €/kk
  • HubSpot CMS Hub Enterprise→ vuosiveloituksella 830 €/kk eli yhteensä 9 980 € per vuosi.

Lisätietoa eri lisenssien sisällöistä löydät HubSpotin tuotesivuilta.

HubSpotin CMS:n hinta on asia, joka jakaa mielipiteitä. Jos verrataan avoimen lähdekoodin järjestelmiin (jotka lähtökohtaisesti ilmaisia), on HubSpot toki kalliimpi. Monet lisenssimaksulliset sisällönhallintajärjestelmät ovat HubSpotia kalliimpia.

Esimerkiksi HubSpotin ja WordPressin kustannusten vertailu ei ole kuitenkaan aina niin helppoa. Vaikka WordPress on ilmainen, pitää huomioida palvelintilan kustannukset. Ja saavuttaaksesi samoja toiminnallisuuksia kuin HubSpotissa (esim. laskeutumissivutyökalu), joudut todennäköisesti ostamaan maksullisia lisäosia WordPressiin.

 

7 — Kenelle HubSpot CMS sopii?

Koska HubSpot on monille tuttu ennemminkin markkinoinnin automaatiojärjestelmänä, voi mielikuvana olla myös se, että HubSpot taipuu lähinnä yksinkertaisiin sivustototeutuksiin tai laskeutumissivujen rakentamiseen. HubSpot CMS on kuitenkin varteenotettava sisällönhallintajärjestelmä laajempiinkin verkkosivustototeutuksiin.

Jos pohdit HubSpot CMS -työkalun soveltumista yrityksesi verkkosivustoalustaksi, tässä pari vinkkiä:

  • Kokeile HubSpot CMS -työkalun maksutonta demoversiota
  • Voit myös varata meiltä maksuton etätapaaminen, jossa esittelemme HubSpotin toiminnallisuuksia ja annamme vinkkejä ja suosituksia HubSpotin soveltuvuuteen yrityksellesi.

Haluatko kuulla lisää HubSpotista verkkosivustoalustana? Varaa maksuton etädemo asiantuntijaltamme!

Varaa maksuton HubSpot CMS -demosessio