Markkinointistrategian auditointi

Auditoi markkinointistrategiasi, ja tee markkinoinnista liiketoimintasi kasvun veturi. 📈

Kun markkinointi ja bisnes eivät kohtaa 😓

B2B-yritysten markkinointistrategioissa on yleensä kaksi haastetta: se joko puuttuu kokonaan, tai sillä on vain vähän tekemistä liiketoiminnan kanssa.

Jälkimmäisessä tapauksessa markkinoinnin ja liiketoiminnan välillä on ristiriitaisuuksia positioinnissa, ihannneasiakkaissa, kohdeyleisöissä, liiketoiminnan painopisteissä ja tavoitteissa.

Kun markkinointi ja liiketoiminta juoksevat tällä tavoin eri suuntiin, kasvu sakkaa.

report2

Miksi auditoida B2B-markkinointistrategia?

Jotta markkinointi voi vaikuttaa bisnekseen, sen täytyy perustua liiketoiminnan strategisiin linjauksiin. Ensimmäinen askel onkin siis aina tuoda markkinointistrategia linjaan liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. 

Jos epäilet, että markkinoinnin ja liiketoiminnan välillä on epäselvyyksiä seuraavissa asioissa, on hyvä aika penkoa strategiaa hieman lähemmin:

 • Tavoitteet – epäselvät, ristiriitaiset tai toisistaan irralliset
 • Positiointi – puuttuu kokonaan tai se ymmärretään eri tavoin
 • Ihanneasiakkaat – ei ole määritelty tai ne ymmärretään eri tavoin
 • Kohdeyleisö – on joko liian laaja tai liian kapea
 • Focus – puuttuu tai on epäselvä (voi liittyä markkinoinnin painopisteisiin, yrityksen tarinaan, pääviesteihin, yms.)

Kun kurkistat pellin alle ja selvität näiden kohtien tilan, pystyt päivittämään strategiasi siten, että se tukee liiketoimintaa. ✅

party

Auditoi markkinointistrategia, kun haluat...

 • Selvittää, kuinka tehokas nykyinen markkinointistrategia on
 • Nähdä, ovatko markkinointisi ja liiketoimintasi linjassa keskenään
 • Selvittää puutteita markkinointistrategiassa suhteessa liiketoimintaan
 • Ymmärtää, näkevätkö asiakkaat sinut tavoittelemallasi tavalla

Mitä markkinointistrategian auditoinnissa tapahtuu?

016_advb2b_ikoni_checklist

Verkkokysely

Kysymykset liittyvät liiketoimintaan ja markkinointistrategiaan: positiointiin, ihanneasiakkaisiin, kohdeyleisöön, tavoitteisiin ja painopistealueisiin.

Lähetetään yrityksesi markkinoinnille ja sisäisille sidosryhmille.

020_advb2b_ikoni_podcast

3-4 markkinoinnin haastattelua

Haastattelut syventävät ymmärrystä markkinoinnin ja liiketoiminnan suhteesta sekä markkinointi-strategiasta.

Täydentää kyselyistä saatua kokonaiskuvaa.

030_advb2b_ikoni_salkku

3-4 liiketoiminnan haastattelua

Haastattelut syventävät ymmärrystä markkinoinnin ja liiketoiminnan suhteesta sekä markkinointi-strategiasta.

Täydentää kyselyistä saatua kokonaiskuvaa.

027_advb2b_ikoni_sydan

5 asiakas-
haastattelua

Asiakashaastatteluilla selvitetään, kuinka asiakkaat näkevät yrityksesi ja onko se linjassa sen kanssa, mitä yritätte yrityksenä saavuttaa.

Täydentää kyselyiden ja haastattelujen dataa, sekä syventää niistä saatua kokonaiskuvaa asiakkaiden näkökulmasta.

Näin auditointi etenee (kesto n. 1,5–2 viikkoa)

Vaihe 1 – Lähetät meille nykyiset markkinointi- ja liiketoimintastrategiadokumenttisi + haastateltavien yhteystiedot.

Vaihe 2 – Lähetämme kyselyt ja varaamme haastattelut. Samaan aikaan aloitamme strategiadokumenttien analysoinnin.

Vaihe 3 –  Teemme haastattelut.

Vaihe 4 – Analysoimme kysely- ja haastatteludataa suhteessa strategiadokumentteihin.

Vaihe 5 –  Koostamme ja esittelemme sinulle dokumentaation, joka sisältää tulokset sekä suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

strategy

Ja tämän saat 🙌

Markkinointistrategian auditoinnin lopuksi saat dokumentaation, joka sisältää: 

 • Yhteenvedon kyselyn tuloksista
 • Yhteenvedon ja havainnot haastatteluista
 • Analyysin siitä, missä asioissa markkinointisi ja liiketoimintasi toimivat käsikynkässä, ja missä asioissa niiden yhteistyössä on aukkoja tai ristiriitaisuuksia
 • Suosituksemme siitä, kuinka voit parantaa markkinointistrategiaasi, sekä tuoda markkinointia vieläkin lähemmäksi liiketoimintaa
clients

Miksi tämä kannattaa tehdä juuri meidän kanssa?

Koska olemme sekä päivittäneet että luoneet markkinointistrategioita kymmenille B2B-teknologiayrityksille - ja saaneet aikaan myös tuloksia. 🤩

Lyhyesti sanottuna olemme nähneet tarpeeksi monta kertaa läheltä millaista on, kun markkinointi ja liiketoiminta eivät kohtaa, ja mitä tapahtuu, kun nämä kaksi lopulta tuodaan yhteen. 

Tässä muutamia tyytyväisiä asiakkaitamme 👇🏻

Lotta-Vapaus2

Koko strategiatyö sujui todella sujuvasti. Olin yllättynyt siitä, kuinka nopeasti asiat etenivät ja strategiamateriaalit toimitettiin meille. Kaikki tehtiin parissa sprintissä. Se oli nopeaa, kattavaa ja selkeää."

Lotta Vänskä

Growth Lead, Vapaus

Learn more about our work with Vapaus
Niko-Gapps-3

Yksi tärkeimmistä asioista, mitä strategiavaiheessa tapahtui, oli se, että saimme vihdoin tehdä tiettyjä liiketoimintapäätöksiä, jotka eivät olleet aikaisemmin olleet meille niin helppoja. Advance B2B:n avulla odotamme innolla, että markkinoinnista tulee osa Gappsin kasvumoottoria lähitulevaisuudessa.”

Niko Kultalahti

Head of Marketing, Gapps

Learn more about our work with Gapps
023_advb2b_ikoni_tikkataulu

Markkinointistrategian auditointi on hyvä juttu, koska se...

 • Auttaa löytämään aukot markkinoinnin ja liiketoimintastrategian välillä
 • Antaa eväitä ja työkaluja tilanteen korjaamiseen
 • Auttaa ymmärtämään, miten sisäiset sidosryhmät ja asiakkaat kokevat markkinointisi
 • Auttaa siirtämään markkinoinnin fokusta lähemmäksi liiketoiminnan tavoitteita
Dogs-Image-450x521

Kenelle strategian auditointi on tarkoitettu?

Voisimmepa sanoa, että strategia-auditointimme sopii kaikille! Mutta totuus on, että asiakkaitamme ovat B2B-teknologiayritykset – erityisesti SaaS- ja subscription liiketoiminnat – ja siksi asiantuntemuksemme on juuri näillä aloilla.

Joten jos haluat saada kaiken irti markkinointistrategian auditoinnista, olet:

 • B2B SaaS-, subscription- tai teknologiayritys, jolla on jo markkinointistrategia

Psst! Jos sinulla ei vielä ole markkinointistrategiaa, sinun kannattaa aloittaa asiakastutkimuksella, joka on tehokkaan markkinointistrategian perusta.

Ok, kuulostaa hyvältä. Paljonko audit maksaa?

10 000 € + ALV
15 000 € + ALV asiakashaastatteluilla

Tarvitsetko apua markkinointi-strategian kanssa?

Hienoa, meiltä saa jeesiä! ⛑️

👉 Ota yhteyttä tai buukkaa aika Akselilta — vastaamme mieleen tulleisiin kysymyksiin ja kerromme milloin voimme aloittaa.