Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet: 4 hyvää (+ 2 huonoa)

elokuuta 14, 2018 3 minute read Anna HalonenAnna Halonen

Päivitetty 03 lokakuuta, 2019.

Hyvät sisältömarkkinoinnin tavoitteet kertovat, mihin yritykselle bisneskriittiseen asiaan tekemisen tulisi johtaa.

Tavoitteet ohjaavat tekemistä, joten niiden avulla sisältömarkkinointiin investoidut resurssit saadaan tehokäyttöön. Bloggaaminen ja some-tilien ylläpito muuttuvat silkasta hauskanpidosta ja puuhastelusta tulosvastuulliseksi markkinoinniksi.

Tämän tekstin luettuasi ymmärrät hyvän ja huonon sisältömarkkinoinnin tavoitteen eron ja osaat asettaa yrityksesi sisältömarkkinoinnille liiketoimintaa tukevat tavoitteet.

Huonoja sisältömarkkinoinnin tavoitteita ovat: 

  • Sivuston kävijämäärän kasvu
  • Liidien lukumäärä

Hyviä sisältömarkkinoinnin tavoitteita taas ovat esim:

  • Uusien asiakkaiden hankinta
  • Lisämyynti nykyisille asiakkaille
  • Asiakaspidon parantaminen
  • Brändin tunnettuuden ja positioinnin vahvistaminen

 

Liiketoiminnan ja myynnin tavoitteet määrittävät sisältömarkkinoinnin tavoitteita

Hyvä sisältömarkkinoinnin tavoite on ennen kaikkea relevantti liiketoiminnalle. Tutustu siis liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin ennen kuin asetat sisältömarkkinoinnin tavoitteet.

Hyvä tavoite on myös täsmällinen, mitattava ja sen saavuttaminen on realistista määritellyn ajan kuluessa.

Pelkkä “lisää myyntiä” on siis liian epämääräinen tavoite. "Tavoitteenamme on tuottaa 5 000 000 euron liikevaihto eli 18 uutta kauppaa seuraavan 12 kuukauden aikana" on jo lähempänä fiksua tavoitetta.

Sisältömarkkinointi edistää valittua tavoitetta tavoittamalla oikeat ihmiset ja vaikuttamalla heidän ajatteluunsa ja toimintaansa sisältöjen avulla.

2 huonoa sisältömarkkinoinnin tavoitetta

Sivuston kävijämäärän kasvu 

Sivuston ja sen yksittäisten sisältöjen kävijämääriä on tärkeää seurata, mutta varsinaisiksi tavoitteiksi ne ovat liian köykäisiä.  

Kävijöiden lukumäärän laskemisen sijaan kannattaakin panostaa sivuston liikenteen laadun seuraamiseen:

    1. Päätyykö kävijöitä sivustollesi orgaanisena liikenteenä, eli hakukoneiden kautta? Jos päätyy, sisältösi on todennäköisesti kävijöille hyödyllistä. Tällöin hakukone on arvostanut sisältösi niin korkealle, että oikeat kävijät löytävät paikalle etsiessään ratkaisua ongelmaan, johon juuri sinun yrityksesi tarjoama tuote tai palvelu vastaa.
    1. Saako sisältö aikaan toivottua toimintaa; klikkauksia, latauksia, some-jakoja, oikeanlaisia yhteydenottoja ja kauppaa?

Liidien lukumäärä

Pelkkä liidi ei lämmitä, ellei se muutu myynniksi.

Myös liidien osalta kannattaa siis keskittyä laatuun; vastaako liidi esim. tavoittelemaasi asiakasryhmää, ja saako sisältömarkkinointisi hänet käyttäytymään toivotulla tavalla?

Vain sellaisella liidillä on merkitystä, joka vakuuttuu yrityksen sisällöistä – ja vain sellainen liidi voi edetä ostoprosessissa ja tuoda kauppaa.

 

4 hyvää sisältömarkkinoinnin tavoitetta

Uusien asiakkaiden hankinta

Vastaavatko sisältösi asiakkaittesi esittämiin kysymyksiin? Hyvä. Entäpä vastaavatko sisältösi myös sellaisiin kysymyksiin, jotka voisivat houkutella myös uusia asiakkaita?

Sisältömarkkinoinnin suppilossa on ihan syystä oma osuutensa kiinnostusta ja vuoropuhelua herättäville sisällöille. Oikeiden ostajien houkuttelu ja hyödyllisen sisällön tarjoaminen heille indikoi myös uutta rahaa.

Lisämyynti nykyisille asiakkaille

Olet tunnistanut saamiesi liidien joukosta potentiaaliset ostajat ja onnistunut myymään heille tuotteitasi tai palveluitasi. Hienoa! Ottaisitko tavoitteeksi myydä heille vielä lisää?

Ota selvää mitä lisäpalveluja tai -tuotteita nykyiset asiakkaasi olisivat valmiita hankkimaan ja panosta sisältömarkkinoinnissasi sen kohdentamiseen asiakkaillesi.

Myös “vanha raha” on tavoitteena vallan mainio, sillä asiakkuuksien kasvattaminen vaatii yleensä huomattavasti vähemmän resursseja kuin uusmyynti.

Asiakaspidon parantaminen

Asiakaspoistumaa tapahtuu luonnollisesti kaikissa yrityksissä, mutta sisältömarkkinoinnilla asiakaspitoa on mahdollista parantaa. 

Panosta sellaisiin sisältöihin jotka ovat asiakkaalle aidosti hyödyllisiä. Ne parantavat asiakaskokemusta ja pitävät asiakkaasi kyydissä. Vastaavasti pihistä minimiin (tai unohda kokonaan) resursseja tuhlaavat sisällöt, jotka tehdään vain siksi, että olisi “jotakin julkaistavaa”.

Brändin tunnettuuden ja positioinnin vahvistaminen

Brändi on yritykselle sama asia, kuin maine henkilölle.

Brändin positioinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin brändi yhdistetään haluttuihin mielikuviin – vaikkapa oikeisiin palveluihin tai hintamielikuvaan. Yhdessä tunnettuuden kanssa mielikuva vaikuttaa aina yrityksen liikevaihtoon.

Brändin vahvistaminen on siis erittäin hyvä sisältömarkkinoinnin tavoite. Tällöin täytyy kuitenkin huomata, että mittarit ovat erilaisia kuin esimerkiksi liidituotannon kautta uusmyyntiin tähtäävässä sisältömarkkinoinnissa.

Molemmissa on kuitenkin sama lopputavoite: tuloksellinen liikevaihdon kasvattaminen.

 

Saammeko auttaa sinua täyttämään sisältömarkkinointisi tavoitteet?

Mitä tavoitteita olet asettanut yrityksenne sisältömarkkinoinnille? Tiedätkö jo, mitä tulisi kehittää, jotta tavoitteisiin päästäisiin?

Pyydä meiltä puolueeton näkemys sisältömarkkinointisi nykytilasta. Ota yhteyttä ja kysy lisää!