Millaista palautetta saimme Inbound-markkinointikoulutuksesta?

The key to learning is feedback. It is nearly impossible to learn anything without it. 
-Steven Levitt-

Ja mehän haluamme oppia! Juuri ennen kesälomia saimme päätökseen ensimmäisen Inbound-markkinointikoulutuksemme. Tässä blogikirjoituksessa summaan, millaista palautetta koulutus sai. 

Mikä Inbound-markkinointikoulutus?

Jotta sinun ei tarvitse lähteä erikseen etsimään tietoa siitä, millaisesta koulutuksesta on oikein kyse, kerron lyhyesti koulutuksen speksit: 

  • Inbound-markkinointikoulutus B2B-maailman markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoille
  • kesto: 3 kk 
  • 5 lähiopetuskertaa, yhteensä 24 h
  • 6 inbound-markkinoinnin teemaa
  • Kotitehtäviä tapaamiskertojen välissä

Jos haluat lisätietoa, millaisia henkilöitä ja millaisista yrityksistä ensimmäiseen koulutukseen osallistuneet olivat tai kotitehtävistä ja koulutuskertojen teemoista, lue edellinen blogikirjoitukseni Terveisiä Inbound-markkinointikoulutuksesta.

Koulutussisältö arvioitiin hyödylliseksi ja se vastasi odotuksia

Lähes kaikki koulutettavat arvioivat palautelomakkeessa, että koulutuksen kuusi eri osa-aluetta olivat erittäin hyödyllisiä sisällöltään. Lisäksi sisällöt vastasivat heidän odotuksiaan. Erityisesti ostajapersoonat- ja konversioprosessi-teemat koettiin hyvin hyödylliseksi niin teorian kuin tehtävienkin näkökulmasta. 

Jotkut koulutettavat olisivat halunneet syvempää markkinoinnin automaation käsittelyä. Joillekin taas koulutuksessa käyty määräkin oli liikaa. Palautteeseen näytti vaikuttavan henkilön omat odotukset ja motiivit, mitä koulutukselta oli lähtenyt hakemaan.

Osa koulutettavista oli osallistunut koulutukseen nimenomaan pääpainona markkinoinnin automaatio. Joillakin markkinoinnin automaatiotyökalu ei puolestaan ollut ajankohtainen juuri nyt ja osalla oli jo käytössä jokin markkinoinnin automaatio.

Erityisesti markkinoinnin automaatio -teemassa meillä olikin miettimistä, kun suunnittelimme koulutusisältöjä. Pohdimme mm. miten esitellä markkinoinnin teknologiaa siten, ettei suurin osa ajasta mene itse teknologian käyttöönottoon, vaan paino olisi siinä, mitä työkalulla on mahdollista ja järkevää tehdä? Ja miten saamme täytettyä erilaisella lähtötasolla olevien koulutettavien tarpeet?

Koulutus vauhditti inbound-markkinointia yrityksissä

Yksi koulutuksen tavoitteista oli se, että jo koulutuksen aikana koulutettava edistää inbound-markkinointia omassa organisaatiossaan. Yhtä osallistujaa lukuunottamatta kaikki osallistujat arvioivat, että tämä tavoite täyttyi. 

Koulutukseen osallistuneiden lähtötaso vaihteli jonkin verran. Erilainen lähtötaso ei kuitenkaan palautteiden perusteella näyttänyt haittaavan. Näin kirjoittaa muun muassa koulutukseen osallistunut Henna Niiranen Affectolta

"Koulutus vahvisti jo osaamiani asioita. Sain kuitenkin syvennettyä ja laajennettua tietämystäni koulutuksen avulla. – – Myös ryhmä oli antoisa: eri profiilien asiantuntijoita erityyppisistä firmoista, joissa ollaan erilaisessa vaiheessa inboundin suhteen. Keskustelut olivat valaisevia ja innostuneita, ja ne auttoivat peilaamaan oman yrityksen tilannetta."

Koulutuskerroilla käytiinkin mielenkiintoisia keskusteluita ja vinkkejä muilta toimialoilta kerättiin aktiivisesti. Lisäksi parilla koulutuskerralla oli vieraspuhuja. Heidän tarinansa koettiin hyödyllisiksi, sillä niistä pystyi ottamaan mallia myös omaan tekemiseen.

20160617_123443.jpg

Viimeisen kerran osallistujat ja koulutuksen emäntä eli minä (Inka).

Ajankäyttö suurin haaste (ja oppimisen este)

Palautekyselyyn vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että koulutuspäivien välissä suoritettavia tehtäviä oli sopivasti. Ainoastaan yksi osallistuja arvioi, että tehtäviä oli liikaa. Kaikki vastaajat kertoivat, ettei heillä ollut aikaa riittävästi tehtävien tekoon. Heidän mukaansa tehtävät olisivat olleet kuitenkin realistista tehdä annetussa ajassa. Ainoastaan ostajapersoonien rakentaminen nähtiin liian työläältä suorittaa deadlineen mennessä.

Uskon, että koulutuksesta olisi saanut vielä enemmän irti, jos kalenterista olisi löytynyt tilaa tehtävien tekoon. Tehtävistä saadun palautteen perusteella koulutettava olisi voinut arvioida paremmin omaa osaamistaan ja saanut itsevarmuutta inboundin tekemiseen omassa yrityksessään. Nyt koulutettaville annettu palautemäärä tehtävistä jäi pieneksi, sillä usein tehtäviä ei palautettu lainkaan.

Inbound-kulttuurin rakentaminen ja muutosjohtaminen askarrutti

Koulutuksen yksi suurimmista tavoitteista oli se, että osallistuja pystyy johtamaan ja toteuttamaan inbound-markkinointia omassa organisaatiossaan koulutuksen jälkeen. Tämä tavoite ei harmiksemme kuitenkaan palautekyselyn perusteella täyttynyt täysin. 

Inbound-markkinoinnin tekemiseen tarvitaan koko yritys mukaan. Asiantuntijoiden täytyy antaa oma panoksensa sisältöjen tuottamiseen, myynnin täytyy sitoutua yhteistyöhön markkinoinnin kanssa ja toki tähän kaikkeen tarvitaan myös johdon tuki. On siis kyseessä koko organisaatiokulttuurin muutos. Jokainen tietää, että se vaatii aikaa.

Koulutuksessa keskusteltiin useaan otteeseen nimenomaan muutosjohtamisesta ja miten inbound-kulttuuria lähdetään rakentamaan. Se on selkeästi haaste. Tämän vuoksi osallistujat eivät olleet täysin varmoja, miten johtaa ja toteuttaa inbound-markkinointia organisaatiossaan koulutuksen jälkeen. On kuitenkin hyväksyttävä se tosiseikka, että etenkin inbound-kulttuurin rakentaminen on niin yrityskohtaista, ettei siihen voi antaa valmiita steppejä, miten toimia.

Palutteen yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa palautekyselyyn vastaajista oli tyytyväisiä Inbound-markkinointikoulutukseen kokonaisuutena. Koulutuksen sisältö ja rakenne koettiin onnistuneiksi. Teoriaa ja käytäntöä oli sopivassa suhteessa ja tehtävät koettiin hyödyllisiksi. Lisäksi kouluttajien ammattitaitoa pidettiin erinomaisena.

Parasta oli sekoitus käytäntöä ja teoriaa. – – Advancen porukka oli asiasta innostunutta ja osaamisellaan kannustavat myös kurssin osallistujia edistämään inbound-kulttuuria ja konkreetista tekemistä omissa organisaatioissaan. (Henna Niiranen, Affecto)

Lue seuraavaksi puolueeton näkökulma koulutuksesta. Aino Laakso Mailand Communications Oy:ltä osallistui koulutukseen ja kirjoitti aiheesta blogin: Inbound-markkinointikoulutus: 3 + 1 hyötyä viestinnän ammattilaiselle.

Kommentit