Inbound-markkinointi on muutakin kuin oppaita ja blogeja

Mitä hyötyä on markkinoinnin julkaisemista kivoista jutuista nettisivuilla ja kauniista kuvista somessa? Ei välttämättä mitään, jos markkinoinnin toimenpiteet eivät perustu bisneksen tavoitteisiin eikä tuloksia mitata.

Jos markkinointi perustuu mutuun ja oletuksiin, se jää helposti epämääräiseksi blogien kirjoitteluksi. Silloin kyseenalaistaminen on paikallaan: sekalaisista jutuista ja somepostauksista ei ole mitattavaa hyötyä liiketoiminnalle.

Markkinointi voi olla ja sen pitäisi olla tuloksellista, myyntiä tuottavaa toimintaa. Markkinoinnin ykköstavoite on houkutella uusia asiakkaita eli tuottaa myynnille relevantteja, myyntikelpoisia liidejä. Tällöin markkinointi on myynnin työkalu ja sen tulokset pystytään luvuilla todistamaan.

Unohda taktikointi - moderni markkinointi on strategista

Monesti mielletään, että inbound-markkinoinnin päätavoitteeseen, eli relevanttien liidien tuottamiseen, pyritään tuottamalla yksittäisiä oppaita ja keräämällä lomakkeilla ostajien yhteystietoja. Inbound on sitäkin, mutta lomakkeiden takaa ladattavat oppaat ovat karkea yksinkertaistus inbound-metodologiasta. Myyntiä tuottava markkinointi vaatii taktisen lähestymisen hylkäämistä: “blogi siellä, opas täällä” ei todennäköisesti johda haluttuihin tuloksiin.

Myynnin tuottamisen lisäksi markkinoinnin tavoitteena on herättää ostajan kiinnostus ja tarve. Tähän liittyy olennaisesti näkyvyyden lisääminen ja ajatusjohtajuuden rakentaminen. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, markkinoinnin on oltava liiketoimintaa palveleva, strateginen kokonaisuus. Tällöin se kannattaa rakentaa yhden keskipisteen, esimerkiksi yrityksen oman median eli verkkosivuston ja sosiaalisen median kanavien, ympärille.

Oma media + inbound = kontrollia, läpinäkyvyyyttä, skaalautuvuutta

Oman median rakentaminen lähtee asiakkaiden tarpeista. Kun tavoitteena on luoda media, joka auttaa ostajia, ei toteutus voi olla projektiluontoinen pläjäys. Median rakentaminen ja kehittäminen vaatii jatkuvaa mittaamista ja korjaavia toimenpiteitä mittaustulosten perusteella. Jos jokin elementti sivustolla ei toimi, on pystyttävä reagoimaan.

Verkkosivusto tai mikään muukaan kanava ei voi elää omaa elämäänsä tyhjiössä tai erillisenä kokonaisuutena. Ainakaan elinkaari ei yksinään ja erillään ole kovin pitkä. Sosiaalisen median kanavien on linkattava takaisin verkkosivustoon ja sisältöstrategiassa on huomioitava oma media kokonaisuutena, jossa kaikki liittyy kaikkeen.

Oman median kehittämisessä tarvitaan inbound-markkinoinnin kokonaisuutta eli sisältöjä, niiden optimointia ja jakamista sekä markkinoinnin automaatiota. Inbound-markkinointi ohjaa potentiaaliset ostajat ja olemassa olevat asiakkaat hyödyllisten sisältöjen pariin yrityksen omassa mediassa. Lisäksi inbound tekee markkinoinnin tuloksista läpinäkyviä ja mitattavia eli kertoo, mistä liidit ja diilit tulevat.

“Meillä ei ole miljoonan euron markkinointibudjettia”

Ei se mitään. Markkinointi omassa mediassa vaatii enemmän ajatustyötä ja aikaa kuin euroja. Internetin ihmeellinen maailma mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi olla oman elämänsä mediamoguli. Panostamista sekin tosin vaatii eikä siihen siksi ihan kaikista olekaan. Mitä jos teidän yrityksenne toisi ostajille mieleen hyödyllisen median, josta löytyy relevantti tieto silloin, kun sitä tarvitaan? Erottuisiko yritys kilpailijoista?

Oma media vaatii työtä, mutta niin vaatii maksettu mainonta ja markkinoinnin ulkoistaminenkin. Omaa mediaa voisi ajatella omistusasuntona: se on pitkäaikainen investointi, joka on olemassa vielä vuosien päästä. Vaikka siitä joutuisi ensi alkuun jotain maksamaan, kuten lainaa, sitä maksaa lopulta itselleen. Maksettu mainonta on vuokraamista: se vaatii jatkuvasti lisää euroja eikä vuokranantajan toimintakaan aina ihan vastaa odotuksia.  

Haluatko tietää lisää inbound-markkinoinnin keinoista rakentaa markkinointia, joka tuottaa tuloksia? Lataa alla oleva oppaamme.

Opas inbound-markkinointiin

 

Kommentit