Inbound-markkinoinnin keinot

Perinteinen mainonta on lähinnä häirinnyt ihmisiä: yrittänyt väkisin tuutata minä-keskeistä viestiään jokaiselle vastaantulijalle.

Sen sijaan inbound-markkinointi on ostajan houkuttelua ja auttamista. Se saa ostajan kiinnostumaan, tunnistamaan tarpeensa ja haluamaan ostaa. Millä keinoin inbound-markkinointia käytännössä tehdään?

Inbound-markkinoinnin keinot ovat pitkälti digitaalisia markkinointisisältöjä sekä niiden erilaisia jakelutapoja.

Yleisimpiä sisältötyyppejä ovat:

  • Blogi ja verkkosivut
  • Sähköpostit
  • Oppaat, e-kirjat, raportit
  • Webinaarit, podcastit, videot
  • Slidehare, infograafit
  • Sosiaalisen median julkaisut

Sisältöjä voi laittaa verkkoon avoimesti näkyville (esim. blogi), vapaasti ladattavaksi tai lomakkeen taakse, jolloin markkinoija saa potentiaalisen ostajan yhteystiedot ja voi jatkaa keskustelua. 

Kukin sisältö puhuttelee tietynlaista ostajan arkkityyppiä eli ostajapersoonaa ja keskittyy tarjoamaan tietoa ongelmasta, ratkaisuista tai vaihtoehdoista. Kuhunkin tiedonhankintavaiheeseen luodaan omat sisältönsä. 

Miten ostaja sitten löytää sisällöt?

Inbound-markkinoijan suora viestintä ostajalle perustuu tämän antamaan markkinointilupaan. Ostaja on esimerkiksi antanut yhteystietonsa ladattavaa sisältöä vastaan ja samalla antanut luvan markkinointiin.

Ladattu sisältö sekä muu verkkokäyttäytyminen kertovat ostajan haasteista tai ainakin kiinnostuksesta tiettyä aihepiiriä kohtaan. Tämän jälkeen ostajalle voidaan suositella häntä mahdollisesti kiinnostavia ja auttavia sisältöjä vaikkapa sähköpostitse ja näin auttaa häntä eteenpäin ostoprosessissa.

Mutta ensin ostaja pitää saada ensimmäistä kertaa inbound-markkinoijan sisältöjen pariin. Moni ostaja aloittaa tiedonhakunsa Googlesta, joten markkinoijan tulee huolehtia sisältöjensä hakukoneoptimoinnista. Yhtä lailla ostaja saattaa kysyä vinkkejä kollegaltaan tai somessa ja löytää sitä kautta sisältöjen pariin.

Miten sisällöillä tehdään myyntiä?

Kaiken markkinoinnin tavoite on tuottaa myyntiä, joko suoraan, tai välillisesti esimerkiksi mielipidejohtajuuden vahvistumisen kautta. Sisällöntuotanto on olennainen osa inbound-markkinointia, mutta menestymiseen tarvitaan muutakin.

Olemme tehneet oppaan Outboundista Inboundiin, joka kertoo, mitä kaikkea inbound-markkinointi on, ja miten eri sisällöt toimivat osana kokonaisuutta.

Voit ladata maksuttoman oppaamme alta:

Opas inbound-markkinointiin

Kommentit