Agile-markkinointi

Mitä on agile-markkinointi

kesäk. 1, 2018 4 minute read Pia ViinamäkiPia Viinamäki

Markkinoinnin on aika uudistaa toimintatapojaan, jotta se voi mahdollistaa liiketoiminnan kasvun. Tervetuloa ketterä markkinointi.

 

Agile-markkinointi on fiksumpi tapa suunnitella ja toteuttaa markkinointia

Ennustaminen on vaikeaa. Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.

Kasvuyrityksen toimintaympäristö ja tarpeet muuttuvat usein nopeassa tahdissa eikä perinteinen markkinoinnin vuosikelloon perustuva suunnittelu mahdollista niihin reagoimista.

Miten voisitkaan tietää, mitä yrityksesi tarvitsee kuukausien päästä ja mikä on paras tapa päästä niihin tavoitteisiin? Agile-mallissa markkinointia suunnitellaan ja toteutetaan strategiaan pohjautuen ketterästi kuukausittain.

Fokus pysyy niissä asioissa, jotka ovat juuri nyt tärkeimpiä yrityksen liiketoiminnan kasvulle. Agile-markkinoinnin malli myös ohjaa jatkuvaan parantamiseen, jolloin markkinoinnin tuotto paranee ajan myötä. 

Agile-markkinointi opettaa tekemään tulosta ilman uhkapeliä.

 

 

agile-markkinointi-edut.png

 

Miten agile-markkinointia tehdään käytännössä?

Tiimityö ja roolit

Agile-tiimissä työskentelevät ainakin Impact Owner, Strategi ja Sisältöspesialisti. Lisäksi tiimiä täydentävät tarpeen mukaan esim. maksetun mainonnan asiantuntija ja graafikko.

Erillisiä projektijohtajia tai asiakkuusjohtajia ei tarvita, vaan päätökset tehdään yhdessä siellä, missä on paras tieto.

Impact Owner

Asiakasorganisaatiostamme tuleva Impact Owner vastaa siitä, että valitut markkinointitoimenpiteet tukevat liiketoiminnan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Hän pysyy siis sekä liiketoimintajohdon että myyntijohdon pulssilla ja tuo tiimiin tiedon liiketoiminnan prioriteeteista ja myynnin esteistä.

Strategi

Advance B2B:n Strategi johtaa tiimin työskentelyä ja poistaa sen onnistumisen esteitä. Hän vastaa siitä, että valitut markkinoinnin taktiikat tuottavat tulosta.  

Sisältöspesialisti

Advance B2B:n Sisältöspesialisti vastaa markkinointisisältöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja tuloksellisuudesta.

 

Kohti tavoitteita sprintti kerrallaan

Sprintti = noin kuukauden jakso, jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan markkinointia. Suunnittelu pohjautuu liiketoimintastrategiasta johdettuun markkinointistrategiaan.

suunnittele-mittaa-opi-agile

Retro (opi)

Sprintti käynnistyy tiimin retro-workshopilla. Siinä käsitellään edellisen sprintin tulokset, opit ja onnistumiset, sekä päätetään yhdessä tulevan sprintin fokusalueet.

Sprint Planning (suunnittele)

Retroa seuraa Sprint Planning, jossa fokus konkretisoituu markkinoinnin toimenpiteiksi. Tiimi suunnittelee ja priorisoi tehtävät sekä sopii niiden käytännön toteutuksesta.

Tehtävien priorisoinnissa on apuna credit-malli. Jokaiselle tehtävälle on credit-arvo ja jokaiselle sprintille tietty määrä credittejä. Tämä ohjaa keskittymään liiketoiminnan kannalta tärkeimpään, jolloin saadaan parhaat tulokset.

Jokainen tiimin jäsen näkee sovitut tehtävät ja niiden etenemisen reaaliajassa projektinhallinnasta, jossa hoituu myös tehtäviä koskeva viestintä (esim. sähköpostin sijaan). Näin tieto ei pääse hajautumaan ja työskentely on tehokasta.

Scrum

Scrum on viikottainen 15 min palaveri, jossa varmistetaan, että Sprint Planningissa sovitut työt etenevät suunnitellusti. Mikäli tekemisen esteitä ilmenee, niihin voidaan reagoida ketterästi.

 

Sopiiko agile-markkinointi yrityksellesi?

Agile-markkinoinnin avulla niin pienet kuin suuretkin yritykset voivat omaksua ketterän kehittämisen kulttuurin markkinointiinsa. Tärkeintä on tahto ja oikeat tavoitteet.

Pätevätkö seuraavat asiat organisaatioosi?

 

Markkinointi ja myynti pelaavat yhteen

Organisaatiossasi on oivallettu, että markkinointi ja myynti ovat yhden ja saman prosessin osia ja niiden täytyy toimia saumattomasti yhteen. Haluatte linjata markkinoinnin ja myynnin tavoitteet ja toimintatavat liikevaihdon kasvattamiseksi.

Jos ette ole tässä tilanteessa vielä, mutta tahtoa löytyy, autamme kyllä.

 

ROMI kiinnostaa

Haluatte markkinointi-investoinnille mahdollisimman hyvän tuoton (ROMI), jonka voitte osoittaa numeroilla.

Allekirjoitatte sanonnan: "Suurinta typeryyttä on keskittyä tekemään hyvin sellaisia asioita, joita ei pitäisi tehdä lainkaan".

Haluatte siis varmistaa, että markkinointi keskittyy bisneksen kannalta oikeisiin asioihin. Tärkeintä on tulos, ei esimerkiksi julkaisujen määrä.

 

Tutkijan asenne

Agile-markkinointi perustuu dataan ja testaamiseen. Olet valmis haastamaan ennakkokäsityksesi ja löytämään tuloksellisimman tavan päästä tavoitteisiin.

"Ei oo ennenkään toiminut" ei kajahda neukkarissanne.

 

Arvostatte tiimityötä

Haluatte toimia kumppanin kanssa yhtenä tiiminä ja olette valmiita keskustelemaan yhteistyöhön liittyvistä asioista avoimesti. Arvostat sitä, että päätämme yhdessä, mihin asioihin työaikapanos laitetaan.

 

Haluatko aloittaa agile-markkinoinnin?

Toimimme agile-markkinoinnin mallilla, koska se tuottaa parempia tuloksia asiakkaillemme. Kehitämme mallia jatkuvasti – agile-periaatteiden mukaisesti.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan agile-markkinoinnin, buukkaa keskusteluaika niin kerromme lisää!