Advance B2B:n tietosuojavastaavan tehtäviä hoitamaan Villy Lindfelt

Toukokuussa 2018 tulee voimaan uusi henkilötietojen käsittelyyn sovellettava EU:n tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). Henkilöstöhallinnon ohella markkinointi on yksi niistä osa-alueista, joihin uusi tietosuoja-asetus olennaisimmin vaikuttaa, sillä juuri näissä kahdessa toiminnossa tyypillisesti käsitellään paljon henkilötietoja.

Advance B2B käsittelee merkittäviä määriä asiakkaidensa henkilötietoja (eli asiakkaan nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden tietoja), ja suuri osa markkinointimallistamme perustuu juuri tämänkaltaisen datan käsittelyyn ja analysoimiseen.

Tämä tekee meistä juridisessa mielessä ns. henkilötietojen käsittelijän (eng. data processor), ja tämä luo meille tiettyjä suoria velvoitteita. Yksi henkilötietojen käsittelijöiden velvoitteista on tietosuojavastaavan nimittäminen, mikäli asetuksen edellytykset täyttyvät - vapaaehtoisesti sellaisen voi toki nimittää joka tapauksessa.

Me haluamme ottaa tietosuoja-asiat vakavasti, ja olemmekin nimittäneet Advance B2B:n tietosuojavastaavaksi lakimies Villy Lindfeltin. Tehtävät hankitaan palveluna lakitoimisto LAKIUS Oy:ltä. Villyllä on pitkä kokemus sekä markkinoinnista että juridiikasta, joten hän ymmärtää hyvin digitaalisen markkinointitoimiston tehtäväkenttää ja siihen liittyvää juridiikka, kuten tietosuojaa.

“On ollut mukava seurata Advance B2B:n valmistautumista tietosuoja-asetukseen. Varmasti tekemistä vielä riittää, mutta heti alusta lähtien asiaan suhtauduttiin vakavasti, ymmärtäen miksi lainsäädäntöpäivitykselle oli tilausta. Uudessa laissa ja sen velvoitteiden noudattamisessa nähtiin paljon positiivista. Koko Advance B2B:n henkilöstö on jo osallistunut tietosuoja-asetuskoulutukseen sekä suorittanut GDPR-sertifikaatit.” - Villy Lindfelt

Mitä tietosuojavastaava tekee?

Tietosuojavastaava toimii yrityksessä tietosuoja-asioiden sisäisenä asiantuntijana ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa sekä tarvittaessa toimii yhteyshenkilönä viranomaisen suuntaan. Tietosuojavastaava avustaa tarvittaessa myös esimerkiksi tietosuojavaikutusten arvioinnin tekemisessä, mikäli vaikkapa uuden järjestelmän käyttöönotolla taikka uudella suunniteltavalla palvelulla voisi olla korkea riski henkilöille.

Tietosuojavastaavan nimittämisvelvollisuus koskee sekä rekisterinpitäjiä (esim. markkinoija) sekä henkilötietojen käsittelijöitä (esim. markkinointitoimisto). Erityisesti digitaaliseen markkinointiin erikoistuneita toimistoja ajatellen velvollisuus nimittää saattaa täyttyä silloin, jos katsotaan että markkinointitoimiston ydintehtävät muodostuvat henkilötietojen käsittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellyttävät laajamittaista henkilöiden säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa.

Villy Lindfelt

Villy on lakimies, KTM, OTM ja LL.M., sekä lakitoimisto LAKIUS Oy:n perustaja. Ennen LAKIUS Oy:n perustamista Villy toimi useamman vuoden ajan keskisuuren teknologiayrityksen lakijohtajana ja markkinointitiimin esimiehenä. Villyn erikoisosaamista on kasvuyrityksen juridiset kysymykset, erityisesti sopimus-, immateriaali-, IT-oikeusasioissa sekä tietosuojassa.

Villyyn voit ottaa yhteyttä sähköpostitse villy.lindfelt@lakius.fi tai puhelimitse 044 2358 211. LAKIUS Oy:stä lisätietoja osoitteessa www.lakius.fi.

 

Kommentit