3 syytä hyödyntää ostajapersoonia

Mitä ovat ostajapersoonat ja miksi niitä pitää hyödyntää? Tässä kirjoituksessa listaan kolme tärkeintä syytä ostajapersoonien hyödyntämiselle.

Aloitetaan määrittämällä mitä ostajapersoonat oikein ovat? Määrittelemme ostajapersoonat seuraavalla tavalla:

Ostajapersoonat ovat arkkityyppejä tyypillisimmistä asiakkaistasi.

Ostajapersoonakuvaukset kertovat minkälaisia henkilöitä yrityksesi potentiaaliset asiakkaat ovat, miten he toimivat ostaessaan ja tietoa etsiessään sekä minkälaiset asiat ovat heille tärkeitä.

Ostajapersoonat auttavat markkinoijia sekä myyntiä hahmottamaan paremmin asiakkaan haasteita ja tapoja ostaa.

Mitä konkreettista hyötyä ostajapersoonista sitten on? Olemme kasanneet Ostajapersoonat-opastamme varten kolme tärkeintä syytä, miksi jokaisen sisältöjä rakentavan B2B-yrityksen tulisi hyödyntää ostajapersoonia. 

1. Ostajapersoonat auttavat hahmottamaan asiakkaan ongelmat paremmin

Ostajapersoonien laatimisessa tärkeää keskittyä varsinkin asiakkaan taustatilanteen kuvaamiseen ja siihen, millaisia ongelmia / haasteita hänellä on.

Ostajapersoonakuvauksen tulee kertoa, missä tilanteissa tyypillisesti asiakas alkaa miettiä uusia ratkaisuvaihtoehtoja (eli milloin yrityksellesi syntyy myyntimahdollisuus).

Asiakkaan ongelma on hyvin usein erilainen kun kysyt sitä talousjohtajalta tai myyntijohtajalta. Molemmat saattavat olla mukana ostohankkeessa, mutta näkökulma on huomattavan erilainen.

2. Asiakasta puhuttelevan sisällön tuotanto helpottuu

Asiakkaasi eivät ole kiinnostuneet tuoteoksennuksesta, vaan he ovat kiinnostuneita löytämään ratkaisuja ongelmiinsa tai keinoja tehdä asioita paremmin.

Kun ymmärrät asiakkaan haasteita ja tiedät miten he kuvaavat niitä, sinulla on mahdollisuus tuottaa asiakasta paremmin puhuttelevaa sisältöä.

Muistathan, että esimerkiksi yrityksen ostoprosessiin osallistuvista kolmesta ihmisestä jokaisella on todennäköisesti hyvin erilaiset perustelut ostamiselle. Tästä syystä jokaiselle ostajapersoonalle on tärkeää laatia heitä puhuttelevaa sisältöä jokaiseen ostoprosessin vaiheeseen, jossa kyseinen ostaja on mukana.

3. Auttaa kääntämään yrityksen markkinointijargonin asiakkaalle ymmärrettäväksi

B2B markkinoijien yksi kuolemansynneistä on yrityslähtöisen, tuoteoksennukselle haisevan, harmaan ja tylsän markkinointisisällön tuottaminen. Tämä sisältö ei arvattavasti auta asiakasta ostamaan, pikemmin ajaa asiakkaan kilpailijasi luo.

Ostajapersoonat pakottavat markkinoinnin luomaan sisältöä, joka nousee asiakkaan ongelmista ja on siten asiakasta puhuttelevampaa.

Miten Ostajapersoonat laaditaan oikein?

Vastaus löytyy ilmaisesta Ostajapersoonat-oppaastamme

ostajapersoonat 

Lataa Ostajapersoonat-opas >

Kommentit