B2B-brändi- ja tunnettuustutkimukset

Bränditutkimuksen tavoitteena on selvittää yrityksen tunnettuutta, kilpailutilannetta sekä mielikuvallisia vahvuuksia & erottautumistekijöitä suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin. 

Tuukka Rantamäki

Lyhyen aikavälin taktisten markkinointitoimenpiteiden tehoa on nykyteknologian ansiosta äärimmäisen helppo mitata. Monissa yrityksissä onkin laitettu viime vuosina kaikki paukut pelkästään näiden seuraamiseen.

Samalla on monin paikoin unohdettu brändin sekä pitkän aikavälin strategisen markkinoinnin merkitys kokonaan, ja brändi on saanut kuormalavoittain aiheetonta lokaa niskaansa sillä perusteella, että “se on höttöä” ja “sitä on mahdotonta mitata”.

Katin kontit. 😸

Helpoin ja nopein tapa mitata brändin vaikuttavuutta sekä tunnettuutta on yksinkertainen bränditutkimus. 👇

Bränditutkimuksessa selvitetään…

 • Top of Mind%, spontaani tunnettuus% sekä kokonaistunnettuus%. Brändin tunnettuus on kattokäsite sille, kuinka moni muistaa ja tunnistaa yrityksen joko ilman apua tai avustettuna.
 • Brändipreferenssi (autettu sekä spontaani). Brändipreferenssi kertoo, kuinka moni valitsisi yrityksen vertailutilanteessa, jossa tarjolla olisi myös muita vastaavaa palvelua tai tuotetta tarjoavia ehdokkaita samassa hintaluokassa.
 • Yritykseen liitettävät brändimielikuvat (spontaani sekä autettu). Tällä tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, joita ihmiset liittävät mielessään yritykseen ja niiden tuotteisiin ja/tai palveluihin.
 • Päätöksentekokriteerit ja arvostukset (mitä asioita ostaja painottaa päätöksenteossa, ja minkälaisia ominaisuuksia hän palveluntarjoajissa arvostaa). 
 • Käsitys palvelutarjoomasta (eli käytännössä: mitä vastaaja ajattelee, että tutkittava yritys tekee)

Tutustu tarkemmin tärkeimpiin termeihin

Mitä palvelu sisältää?

1) Suunnittelu ja valmistelu (1-2 viikkoa)

 • Suunnitteluworkshop. Määritellään tutkimuksen tavoitteet, kohdeyleisö, tarkasteltava kilpailukenttä sekä muut mahdolliset tutkimuksen rajaukset. Tutkimus ja kysymykset muotoillaan siten, että se on myöhemmin toistettavissa seurantatutkimuksena, jolloin voidaan seurata tutkittavissa teemoissa tapahtuvia muutoksia. Tutkimuslomake laaditaan ja haastattelut tehdään suomen kielellä.
 • Tutkimusrekisterin kerääminen. Rekisterin koko kannattaa määritellä toivotun vastaajamäärän mukaisesti — tyypillisesti haastateltavista tavoitetaan n. 10 %. B2B-bisneksessä riittävä haastattelumäärä on yleensä palvelusta/tuotteesta riippuen 50-250 haastattelua.

2) Haastattelut (4-5 viikkoa)

 • Tiedonkeruumenetelmänä puhelinhaastattelu (10 min)

3) Analyysi ja raportointi (1-2 viikkoa) 👇

Raportointi

Laadimme tuloksista havainnollisen tutkimusraportin, joka sisältää:

 • Kirjallinen tutkimusraportti päätuloksista havainnollisina graafeina ja taulukoina (tulosten jakaumat, keskiarvot)
 • Tulosten taustamuuttujakohtainen vertailu (erikseen valitut taustaryhmät, esim. yrityskoko, alue)
 • Tarvittaessa tulosvertailu: omat asiakkaat vs. potentiaaliset asiakkaat
 • Kysymyskohtaiset ristiintaulukoinnit taustamuuttujien kanssa 
 • Avoimet vastaukset taustamuuttujittain suodatettavassa excel-tiedostossa
 • Yhteenveto, sekä suosituksemme brändin kehittämisestä tulosten perusteella. 

Halutessanne annamme myös ehdotuksemme sekä tarjouksen markkinoinnin palveluista tutkimuslöydösten perusteella.

Katso esimerkki siitä, miten bränditutkimuksen tuloksia voi tulkita

Mitä bränditutkimus maksaa? 🤘

Starter

9 700 €

 • Yhteinen aloituspalaveri, tutkimusprojektin perustaminen ja määritykset
 • Kysymyspatteristo
 • Haastattelijoiden projektikoulutus ja haastattelutyön valvonta
 • Tutkimusdatan koonti ja tarkistus
 • Tutkimustulosten analysointi ja taulukointi
 • Tulosten raportointi

50 haastattelua

Osta!

Growth

13 200 €

 • Yhteinen aloituspalaveri, tutkimusprojektin perustaminen ja määritykset
 • Kysymyspatteristo
 • Haastattelijoiden projektikoulutus ja haastattelutyön valvonta
 • Tutkimusdatan koonti ja tarkistus
 • Tutkimustulosten analysointi ja taulukointi
 • Tulosten raportointi

150 haastattelua

Osta!

Hypergrowth

Alk. 16 500 €

 • Yhteinen aloituspalaveri, tutkimusprojektin perustaminen ja määritykset 
 • Kysymyspatteristo
 • Haastattelijoiden projektikoulutus ja haastattelutyön valvonta
 • Tutkimusdatan koonti ja tarkistus
 • Tutkimustulosten analysointi ja taulukointi
 • Tulosten raportointi

250 haastattelua tai enemmän

Osta!

Tyytyväisiä asiakkaitamme 😍⬇️

sikla-maarit

Tarvitsimme brändityömme lähtökohdaksi tiedon tunnettuustasostamme tietyssä kohderyhmässä. Asiantuntevan tutkimuskumppanin avulla saavutimme tavoitteemme tunnettuustason selvityksen suhteen, jonka lisäksi saimme myös paljon tärkeää lisätietoa kohderyhmästämme ja heidän näkemyksistään brändiämme kohtaan."

Maarit Kokkonen

Director, Marketing & Communications, Sikla

Mitä bränditutkimuksen tuloksilla voi tehdä? 🚀

Kun bränditutkimus on tehty ja tulokset analysoitu, on aika hyödyntää tuloksia markkinoinnissa.

Luontevia jatkotoimenpiteitä ovat mm. arvolupauksen tarkistaminen, erottautumistekijöiden kartoittaminen sekä yrityksen tone of voicen sekä brändi-identiteetin määritteleminen. Yleensä suosittelemme myös bränditutkimuksen täydentämistä asiakastutkimuksella.

Arkipäivän teoiksi tämä kaikki konkretisoituu kasvumarkkinoinnin strategiassa, jossa määritellään tarkemmin mm. minkälaisilla käytännön toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Kysy lisää Samulilta – buukkaa puolen tunnin keskustelu suoraan tästä! 👉