Case: Suuryrityksen markkinointi kulkee ketterästi kohti bisnestavoitteita

Suuri ICT-yritys

Mitattavia tuloksia inbound-markkinoinnilla

Yritys

Globaalisti toimiva yritys tarjoaa monipuolisesti teknologiaa ja konsultointia IT:n ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 

Teemme jatkuvaa inbound-markkinoinnin yhteistyötä yhtiön kolmen suomalaisen liiketoimintayksikön kanssa.

Lähtötilanne

Yritys kaipasi markkinointiinsa lisää tuloksellisuutta ja mitattavuutta.

Yhteistyön alussa tehdyn lähtötila-analyysin pohjalta määriteltiin tavoitteet, jotka tähtäsivät tunnettuuden lisäämiseen, potentiaalisten asiakkaiden mielikuvien muuttamiseen ja parempaan kokonaistarjonnan esilletuomiseen.

Myös asiakkaiden tavoittaminen jo ennen tarjouspyyntöhetkeä koettiin tärkeäksi.  

Asiakkaiden tavoittaminen jo ennen tarjouspyyntöhetkeä koettiin tärkeäksi. 

Suunnitelmallista sisältömarkkinointia

Keinoiksi tavoitteiden saavuttamiseksi valittiin inbound-markkinointi ja erityisesti suunnitelmallinen sisällöntuotanto.

Ostajapersoonatutkimukseen ja mm. avainsanatutkimukseen perustuen tuotettiin blogiin uusia sisältöjä, joilla saatiin sivustolle lisää oikeanlaista liikennettä. Myös olemassaolevia sisältöjä optimoitiin ja nostettiin uudelleen ostajien näkyville mm. sosiaalisessa mediassa sekä orgaanisesti että maksetulla mainonnalla.

Linkitysten avulla parannettiin sivustokävijän ohjaamista sivustolla kohti konversiopisteitä (tunnistaminen liidiksi).

Aikaisempien korkean kynnyksen konversiopisteiden lisäksi tuotettiin uusia, ostoprosessin alku- ja keskivaiheille sopivia konversiopisteitä, joiden avulla liidit saatiin aikaisemmassa vaiheessa markkinoinnin piiriin.

Liidien tehokas käsittely ja eteneminen kohti kauppaa varmistettiin luomalla markkinoinnin ja myynnin välille palvelutasosopimus.

Agile-markkinointi linjaa liiketoimintayksiköt

Suuren yrityksen haasteena oli markkinoinnin siiloutuminen melko itsenäisesti johdettuihin liiketoimintayksiköihin. Synergiaetuja jäi saamatta ja kokonaiskuvan hahmottuminen oli haastavaa.

Ratkaisuksi otettiin agile-markkinoinnin malli. Siinä yhden tiimin jäseniksi tulivat kolmen liiketoimintayksikön markkinoinnin vetäjät.

Näin yrityksen inbound-markkinointia pystyttiin suunnittelemaan kokonaisuus huomioiden ja tarvittaessa muuttamaan yksiköiden välisiä painotuksia, jos jonkun yksikön toimenpiteet edellyttivät enemmän panostuksia.

Tuloksena tiedon läpinäkyvyys parani, toimenpiteiden liiketoimintalähtöisestä priorisoinnista tuli helpompaa ja yrityksen markkinointiin syntyi jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

→ LUE LISÄÄ AGILE-MARKKINOINNISTA

Tiedon läpinäkyvyys parani, toimenpiteiden liiketoimintalähtöisestä priorisoinnista tuli helpompaa ja yrityksen markkinointiin syntyi jatkuvan kehittämisen kulttuuri.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Ketterällä inbound-markkinoinnilla mitattavia tuloksia

Autamme yritystäsi luomaan inbound-markkinoinnin strategian, luomaan oikeita ostajia puhuttelevaa sisältömarkkinointia ja vauhdittamaan tuloksellisuutta oikeilla teknologioilla. Buukkaa Paavolta aika keskustelulle ja kysy lisää työskentelystä kanssamme!

→ Buukkaa aika tästä