Case: Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen toi mitattavia tuloksia

Henkilöstö- ja työvoimaratkaisuyritys

Haasteena oikeiden ostajien houkuttelu ja tunnistaminen

Yritys

Yritys tarjoaa henkilöstö- ja työvoimaratkaisuja ja työllistää yli 5 000 henkilöä Suomessa.

Lähtötilanne

Asiakkaan haasteena oli erottautuminen alan muista toimijoista.

Verkkosivustolla oli kohtuullisesti liikennettä, mutta sieltä ei löytynyt potentiaalisia ostajia kiinnostavaa ja heidän kysymyksiinsä vastaavaa sisältöä, joten sivuston hakukonelöydettävyys oli heikko.

Sivusto mahdollisti kävijän tunnistamisen liidiksi vain yhteydenottolomakkeella, minkä vuoksi liidejä saatiin vain satunnaisesti. 

Sivusto mahdollisti kävijän tunnistamisen liidiksi vain yhteydenottolomakkeella, minkä vuoksi liidejä saatiin vain satunnaisesti.

Kohti myynnin ja markkinoinnin saumatonta yhteistyötä

Yhteistyön ytimessä oli tavoite tavoittaa potentiaaliset ostajat mahdollisimman tehokkaasti verkkosivujen kautta.

Tätä varten otettiin käyttöön HubSpot Marketing, Hubspot CRM sekä HubSpot Sales.

Järjestelmien käyttöönotto sekä uusi markkinointistrategia ovat mahdollistaneet myynnin ja markkinoinnin yhteistyön.

Markkinoinnin toimenpiteet näkyvät nyt myyntilukuina, ja markkinointia voidaan optimoida sen mukaan, mikä tuo eniten liikevaihtoa – ei pelkästään liidejä.

Agile-markkinoinnissa fokus tuloksellisuuteen

Vuoden 2018 alusta käytössä ollut agile-markkinoinnin malli tuo joustavuutta markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin markkinointi voi kulloinkin keskittyä siihen, mikä tuo liiketoiminnalle parhaan hyödyn. 

Agile-malli tuo työskentelyyn myös lisää läpinäkyvyyttä; kaikki toimenpiteet suunnitellaan tiiminä ja kirjataan jokaisen nähtäville. Järjestelmän ohella viikottaiset pikapalaverit (scrumit) pitävät huolen tiedonkulusta, jolloin työskentely on mahdollisimman tehokasta.

Inbound-markkinoinnilla kauppaa ja kulttuurinmuutos

Systemaattisella sisältömarkkinoinnilla on saatu luotua yritykselle oma media, joka tavoittaa tuhansia kohderymään kuuluvia, sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita. Tälle yleisölle pystytään nyt markkinoimaan suoraan ilman kalliita välikäsiä. 

Sivuston hakukonelöydettävyys on parantunut, jolloin potentiaaliset ostajat päätyvät sisältöjen pariin orgaanisesti ja maksettua mainontaa voidaan käyttää kohdennettuna tukena.

Tulosten myötä yrityksen johto ja henkilöstö ovat oppineet arvostamaan markkinointia uudella tavalla ja osallistuvat niin sisällön tuottamiseen kuin promootioonkin. Näin asiantuntemus saadaan markkinoinnissa yhä paremmin esiin.

Menestys lukuina 

Yhteistyön aikana vuosina 2016-2018:

  • Noin 3000 tunnistettua kontaktia.

  • Yli 50 kauppaa, joissa ensimmäisenä kosketuspisteenä on ollut verkkosivusto. Yhteenlaskettu myynti n. 1,4 milj €.

  • Noin 4,5 milj € arvosta kauppoja, joissa verkko on ollut kontaktin kosketuspisteenä jossain vaiheessa asiakaspolkua.

  • Suuressa osassa toteutuneita kauppoja viimeisen vuoden aikana on joku henkilö kyseisestä yrityksestä käynyt todennetusti lataamassa verkkosivuilta materiaaleja.

Noin 4,5 milj € arvosta kauppoja, joissa verkko on ollut kontaktin kosketuspisteenä jossain vaiheessa asiakaspolkua.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Luodaan tehokas inbound-liikevaihtoprosessi, jossa markkinoinnilla ja myynnillä on omat roolinsa

Autamme yritystäsi luomaan inbound-markkinoinnin strategian, luomaan oikeita ostajia puhuttelevaa sisältömarkkinointia ja vauhdittamaan tuloksellisuutta oikeilla teknologioilla. Buukkaa Paavolta aika keskustelulle ja kysy lisää työskentelystä kanssamme!

→ Buukkaa aika tästä